น่าจับตามอง ! Tech Startup โตไวในกัมพูชา

Tech Startup ในกัมพูชามาแรง

ปัจจุบัน นับว่าเทคโนโลยีได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศกัมพูชา ประชากรอายุน้อยที่มากขึ้น และมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ไม่สูง ทำให้สตาร์ทอัพในกัมพูชาโตได้เร็วและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยี (Tech Startup) ของกัมพูชากำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน มีสตาร์ทอัพกว่า 10 รายที่ได้รับเงินสนับสนุนแล้ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเงินที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด มีจำนวนสตาร์ทอัพกว่า 50 รายในธุรกิจด้านนี้ รองลงมามีสื่อด้านดิจิทัล โฆษณา อีคอมเมิร์ซ และการขนส่ง

ตัวอย่างเช่น BookMeBus สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอันดับ 1 ในขณะนี้ เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยจองตั๋วรถโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งการเดินทางบนบกและทางน้ำ ให้บริการในและระหว่างประเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

กัมพูชามีประชากรที่มีอายุน้อยและใช้สมาร์ตโฟนมีมากกว่า 50% ของประชากรในประเทศ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่สูง ประชาชนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น มีกฎข้อบังคับเงินทุนน้อย มีการทดลองนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้วยเงินทุนจากรัฐบาลกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีในกัมพูชาน่าจับตามอง

อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังมีข้อจำกัดและอุปสรรคอยู่บ้าง คือ การขาดข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่ยังยากลำบาก และทรัพยากรบุคคล

แสดงความคิดเห็น