รดน้ำพืชผ่านอินเทอร์เน็ต (IOT) ด้วย SP Smart Plants

SP Smart Plants สตาร์ทอัพสั่งการรดน้ำพืช

เกมปลูกผักชื่อดังที่ให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของฟาร์ม เริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ ปลูก หว่านเมล็ด ดูแล เก็บเกี่ยว จำหน่าย แปรรูปและสุดท้ายคือจำหน่าย เกมนี้ได้ผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณพิสิฐไชย สุวรรณเรือง พัฒนาระบบรดน้ำพืช SP Smart Plants ที่ง่ายดายเหมือนเล่นเกมขึ้น

เริ่มแรกระบบรดน้ำพืชนี้เป็นเครื่องควบคุมเวลาเปิดและปิดน้ำที่ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ พัฒนาขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย จากนั้นได้ต่อยอดระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทำให้เกิดเป็นระบบรดน้ำตามความต้องการของพืชด้วยการติดตั้งเซนเซอร์ที่ฝังในดิน เซนเซอร์จะวิเคราะห์ระดับความชื้นของดินที่ปลูก ซึ่งจะช่วยบอกความต้องการน้ำของพืชได้ เมื่อทราบแล้วระบบจะจัดการคำนวณเวลาที่เหมาะกับการรดน้ำ การรดน้ำแบบนี้ช่วยให้ประหยัดน้ำได้มากกว่าเดิม 30 – 40% ในการปลูกทั่วไป และประหยัดถึง 70% ในการปลูกแบบโรงเรือน โดยปริมาณน้ำที่พอเหมาะจะช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ดีขึ้น เป็นระบบที่ตอบปัญหาของกลุ่มเกษตรกรแม่นยำได้ดีมาก

เมื่อทำธุรกิจ การเข้าใจและมองเห็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย คือ ราคาผลผลิตต่ำ มีสารพิษตกค้าง และสินค้าล้นตลาด ปัญหานี้ได้นำไปสู่การพัฒนาระบบจนเกิดเป็น SP Smart Plants ระบบจัดการและวางแผนการปลูกผักผ่านโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ SP Smart Plants ยังมีบริการให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และบริการเช่าอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่อำนวยความสะดวกให้เกษตรกร พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น