สสว. สถาบันอาหาร และ ISMED เฟ้นหา192 กิจการร่วม 8 งานแสดงสินค้านานาชาติ

สสว.สถาบันอาหารและ ISMED ร่วมกันคัดสรรผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 8 งาน เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และเปิดโอกาสการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ SME” โดยเน้นสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของขวัญและของที่ระลึก ในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

โดย สสว. สถาบันอาหาร และ ISMED จะร่วมกันจัดอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 8 งาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่

1.งาน Ambiente Frankfurt ณ ประเทศเยอรมนี งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอันดับหนึ่งของโลกที่แสดงสินค้าเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น สินค้าในครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ อัญมณี สินค้าแฟชั่น

2.งาน Thai fair 2018 ณ นคร ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นงานกลางแจ้งที่รวมผู้ประกอบการอาหาร และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปา

3.งาน Malaysia International Halal Showcase ณ ประเทศมาเลเซีย งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นการเปิดประตูสู่โลกมุสลิมที่มีประชากรจำนวนนับล้านล้านคน

4.งาน HKTDC Hong Kong Gifts and Premium Fair 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง งานแสดงสินค้าของขวัญและของที่ระลึกใหญ่สุดในโลก มีผู้ประกอบการและผู้ขายเข้าร่วมออกบูธจำนวนมาก

5.งาน Ambiente India ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย งานแสดงสินค้าระดับสากล จัดโดย Messe Frankfurt แสดงสินค้าเกี่ยวกับของตกแต่งบ้าน สินค้าสำหรับใช้ในโรงแรม ของขวัญ และของชำร่วย

6.งาน Thai SME Festival Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น (เมืองนางาซากิ และ เมืองฟุกุอิ) งานกลางแจ้งที่รวมผู้ประกอบการอาหารที่น่าสนใจ เปิดให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มให้ความสนใจในอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น

7.งาน Food Taipei 2019 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) งานเทศกาลที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น

8.งาน HKTDC Food EXPO 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นงานแสดงที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารจากทั่วมุมโลก มาร่วมกันจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการตามแผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) หรือ SME 4.0 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้ส่งออก สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการ SME สร้างพันธมิตรและขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการค้าในกลุ่มตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถประสานงานไปที่สถาบันอาหาร หรือ สสว.เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก เพราะงานนี้รับเพียง 192 กิจการ เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น