ค้าชายแดนไทย-มาเลย์ แชมป์ต่อเนื่อง

ภาพรวมการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เป็นไปตามเป้าที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้ ขณะที่ ที่การค้าผ่านแดน ทั้งกับ จีนตอนใต้ สิงคโปร์ และเวียดนาม แม้ภาพรวมเพิ่มขึ้น ทว่ายังคงขาดดุลอยู่พันกว่าล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เผยมูลค่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนไทย ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,392,629 ล้านบาท ขยายตัว 5.58% โดยเป็นการส่งออก 778,292 ล้านบาท ลดลง 0.76% และการนำเข้า 614,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.87% เกินดุลการค้า 163,954 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชาและเมียนมา ) มีมูลค่า 1,124,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.01% เป็นการส่งออก 650,909 ล้านบาท ลดลง 0.54% นำเข้า 473,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.99% เกินดุลการค้า 177,145 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 267,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68% เป็นการส่งออก 127,383 ล้านบาท ลดลง 1.91% นำเข้า 140,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.24% ขาดดุลการค้า 13,191 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2562 กรมการค้าต่างประเทศ ได้ตั้งเป้าไว้ที่มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คาดว่าจะขยายตัว 15% โดยได้เตรียมแผนงานผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและตามเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดรับที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนปี 2562

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามในปี 2562 ได้แก่ สงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อยุติ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ความไม่มีเสถียรภาพของค่าเงินของแต่ละประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

การค้าชายแดนไทย โอกาสของ SMEs ไทย

สนช. ชี้กลุ่มสตาร์ทอัพชายแดนใต้น่าจับตา เตรียมอัดฉีดเงินทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

 

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

 

แสดงความคิดเห็น