พาณิชย์สั่งห้ามสินค้า 8 ประเภทเข้าประเทศ

ประกาศพาณิชย์ประกาศห้ามสินค้า 8 รายการผ่านเข้าไทย ประกอบด้วยสินค้าปลอม-ละเมิดลิขสิทธิ์ บารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า พระพุทธรูป ฯลฯ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดรายการสินค้าห้ามนำผ่าน 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ส่งผลให้สินค้า 8 รายการ ได้แก่ สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ บารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องเล่นเกม ช้าง โบราณวัตถุ เทวรูปและพระพุทธรูป สารกาเฟอีน และสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรตามมติยูเอ็น ห้ามขนส่งผ่านแดนประเทศไทยอีกต่อไป

สำหรับสินค้า 8 รายการดังกล่าว รวมถึงสินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตรตามมติยูเอ็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเห็นพ้องกันว่าจำเป็นต้องห้ามนำผ่าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ชีวิตสุขภาพ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยนำผ่านสินค้าต้องห้ามนำผ่านจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ กับริบสินค้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและยานพาหนะด้วย

แสดงความคิดเห็น