ส่องแนวเส้นทางขนส่งสินค้า ไทย – เวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามนั้นได้กระจายอำนาจทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ความเป็นอิสระในการดำเนินการด้านนโยบายเศรษฐกิจแต่ละจังหวัด

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องอ่านรายละเอียดปลีกย่อยของข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเวียดนามก็เช่นกันจาก เนื่องจากภาษีศุลกากรในแต่ละภูมิภาคต่างกันส่งผลให้ต้นทุนทางสินค้ามีความต่างกัน รวมถึงประเภทของเส้นทางการขนส่งก็ทำให้ต้นทุนมีความต่างกันออกไปอีกด้วย

สำหรับการขนส่งนั้นสามารถขนส่งได้ 3 วิธี คือ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

เส้นทางบก : ประกอบด้วย 5 เส้นทาง คือ

1.   เส้นทางสายนครพนม –  คำม่วน (สปป.ลาว) – Ha Tinh (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร
2.   เส้นทางสายมุกดาหาร  – สะหวันนะเขต (สปป.ลาว)  – Quang Tri (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
3.   เส้นทางสายสระแก้ว – พนมเปญ (กัมพูชา) – Ho Chi Minh (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร
4.   เส้นทางสายอุบลราชธานี – จำปาสัก (สปป.ลาว) – Koh Tum (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร
5.   เส้นทางสายตราด – เกาะกง (กัมพูชา) – Ha Tien (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร

เส้นทางอากาศ : ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ

1.   สุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์
2.   สุวรรณภูมิ – ฮานอย

เส้นทางเรือ: ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพฯ ไป เวียดนาม (ท่าเรือฮานอย / ท่าเรือไฮฟอง / ท่าเรือไซ่ง่อน)
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า จะประกอบด้วย

1.   ค่าInvoice (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า)
2.   ค่าขนส่งคอนเทนเนอร์(ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า)
3.   ค่าShippnig (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า บริษัทShipping )
4.   ค่าประกันภัย (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า บริษัทShipping)
5.   ค่าOverhead (ขึ้นอยู่ในแต่ละกรณี สัญญา และประเภทบริการหรืออุตสาหกรรม)

อนึ่ง จุดกระจายสินค้าจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ ส่วนทางบกจะอยู่บริเวณตามเมืองใหญ่ทางภาคกลางและภาคเหนือ ซึ่งจะแบ่งตามแต่ละประเภทของสินค้าอีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Gi-Inter_กุมภาพันธ์_7 sme

แสดงความคิดเห็น