ส่องชีพจรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สงครามการค้า จีน-สหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยฉุดให้การส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังเติบโตได้ไม่สุด

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตมานานกว่า 40 ปี และเป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นโดยภาพรวมในปี 2561 มีมูลค่าการส่งออก 62,108.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น

สินค้าไฟฟ้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ส่วนสินค้าที่ปรับตัวลดลง อาทิ  เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า ตู้เย็น และ กล้องถ่ายบันทึกภาพ เนื่องจาก ‘ผลกระทบมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และการตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐอเมริกา กับ จีน ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการปรับตัวลดลง

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดส่งออกหลัก อาทิ ญี่ปุ่น ซึ่งไทยส่งออกเครื่องโทรศัพท์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และเครื่องพิมพ์และเครื่องทำสำเนา รวมทั้ง สหภาพยุโรป ก็ยังคงขยายตัวดี ในกลุ่มอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และเครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา ยกเว้นตลาดจีนมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ส่วนสินค้าไฟฟ้ากำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดส่งออกหลัก  อาทิ จีน ซึ่งไทยส่งออกแผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า และโซล่าเซลล์ และ ตลาดญี่ปุ่น ซึ่งไทยส่งออก สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า ยกเว้นตลาดสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลดลง

เห็นได้ชัดว่าตลาดรวมของการส่งออกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงประสบปัญหาทั้งในตลาดจีนและสหรัฐฯจากการทำสงความการค้า

กระนั้น นายสมบูรณ์  หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ยังประมาณการแนวโน้มปี 2562 ประมาณการว่า ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97 โดยในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38  และอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56  ส่วนการส่งออก ในภาพรวมคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 หรือมีมูลค่าราว 64,133.26 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าไฟฟ้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97 และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55  เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน

โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 2,419 ราย แบ่งเป็นขนาดเล็ก 1,503 ราย ขนาดกลาง 530 ราย และขนาดใหญ่ 386 ราย โดยสถานประกอบการขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการสัญชาติไทย มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมรวมจำนวน 753,357 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สงครามการค้าจีน-สหรัฐ รับมืออย่างไร

ท่ามกลางชัยชนะของ ‘ทรัมป์’ !

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น