อสังหาฯน่ารู้ …LTV สำหรับคนอยากมีบ้าน(หลังที่ 2)

แบงค์ชาติปรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อไม่ให้เกิดการกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เกินพอดีจนก่อหนี้ครัวเรือนสะสม

เชื่อว่าหลายท่านคงได้ยิน ได้รับทราบข้อมูลกันมาบ้างแล้วสำหรับ ‘เกณฑ์การปรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่’ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ Loan to Value (LTV) อัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2562 นี้(เดิม บังคับใช้ 1 มกราคม 2562) โดยส่วนใหญ่จะส่งผลกับการซื้อบ้าน คอนโดหลังที่ 2 หรือบ้านและคอนโดที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยในบทความนี้เราทำสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ กันว่าหลักเกณฑ์สินเชื่อใหม่นั้นรายละเอียดเป็นอย่างไร

โดยหลักการนี้จะกำหนดให้มีเงินดาวน์ขั้นต่ำหรับการกู้หลังที่ 2 ขึ้นไปและที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงมีการปรับเกณฑ์การนับสินเชื่อเพิ่มเติม(Top-up) ที่ใช้หลักประกันเดียวกันรายละเอียดโดยสรุป คือ

1.กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สำหรับคนที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

-แน่นอนหลักเกณฑ์นี้ ผู้ที่ซื้อหลังแรกไม่มีเอี่ยวด้วย ยังคงใช้หลักเกณฑ์ในการวงเงินดาวน์ขั้นต่ำ คือ  0-10%

-แต่หากซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ต้องวางเงินดาวน์ 10%

-ถ้าผ่อนชำระบ้านหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือต้องการกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต้องวางดาวน์ 20%

-และถ้าคุณอยากซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไปอีกกี่หลังก็ตาม จะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา

2.ถ้าแบงก์จะให้สินเชื่อบ้านวงเงินที่ปล่อยกู้ลูกค้าต้องนับรวมสินเชื่อ Top-up ที่ใช้หลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ลูกค้าขอกู้ เช่น สินเชื่อเพื่ออุปกรณ์และของตกแต่งในบ้าน ต้องไม่เกินมูลค่า 100% ของหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน

– แต่ไม่รวม สินเชื่อที่ใช้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และประกันวินาศภัย ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของทั้งผู้กู้และสถาบันการเงิน และ สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย

3.บังคับใช้เกณฑ์นี้เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อมีสัญญาจะซื้อจะขายก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้มาตรการของ ธปท.ดังกล่าว ก็เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาฯ และทำให้สถาบันการเงินมีมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของครัวเรือน ไม่เอื้อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริงสามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม

4 ข้อแนะนำในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

อสังหาฯปีหมู…ไม่หมู

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

 

แสดงความคิดเห็น