การค้าปลีกของจีนขยายตัวต่อเนื่องเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

ตลาดค้าปลีกจีนยังสดใส หลังยอดขายปลีกของจีนขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง 23 เดือน ส่งผลให้ยอดขายปลีกในไตรมาส 4 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี

ยอดค้าปลีกของจีน ในเดือนธันวาคม 2558  มูลค่า 2,863.5 พันล้านหยวน ขยายตัว 11.1%  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23  และขยายตัว 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดค้าปลีกของจีนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 มีมูลค่า 8,485.1 พันล้านหยวน  ขยายตัว 11.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ของ ปี 2548

สำหรับสาเหตุที่ยอดค้าปลีกของจีนขยายตัว 11.1% เป็นผลมาจาก ยอดขายปลีกสินค้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 89.4% ของยอดขายปลีกทั้งหมด มีมูลค่า 2,560.5 พันล้านหยวน ขยายตัว 11% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยอดขายปลีกหมวดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 10.6% ของยอดขายปลีกทั้งหมด มีมูลค่า 303 พันล้านหยวน ขยายตัว 11.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากแยกพิจารณาในส่วนของขนาดค้าปลีก พบว่า ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ในเดือนธันวาคม 2558 มีมูลค่า 1,448.4 พันล้านหยวน ขยายตัว 8.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ขณะที่ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก มีมูลค่า 1,112.1 พันล้านหยวน ขยายตัว 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หากแยกเป็นรายหมวดสินค้าสำคัญในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มียอดขายสูงสุด พบว่า มีการขยายตัวเกือบทุกหมวด ได้แก่ หมวดยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 28.8% ของยอดขายปลีกของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งหมด มูลค่า 416.5 พันล้านหยวน ขยายตัว 8.1%

หมวดเครื่องแต่งกายและรองเท้า คิดเป็นสัดส่วน 10.5% ของยอดขายปลีกของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งหมด มูลค่า 151.7 พันล้านหยวน ขยายตัว 6.9% หมวดธัญพืช น้ำมัน และอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 10.1% ของยอดขายปลีกของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งหมด มูลค่า 145.6 พันล้านหยวน ขยายตัว 18.1%

หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของยอดขายปลีกของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งหมด มูลค่า 88.3 พันล้านหยวน ขยายตัว 13.5% ยกเว้นหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 11.7% มีมูลค่า 169.2 พันล้านหยวน หดตัว 2.6% เพียงหมวดเดียว

 

Economic-Roundup_กุมภาพันธ์-2559_1

แสดงความคิดเห็น