ค่ายรถฯ ตอบรับปรับรถใหม่ใช้ Euro 5 ในปี 2564

หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ที่ตอบรับกำหนดเวลาบังคับใช้มาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5 ในรถยนต์ใหม่ทุกรุ่นทุกคัน ภายในปี 2564

ปัจจุบันมาตรฐานไอเสียรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นมาตรฐานไอเสีย Euro 4 ซึ่งมีการปล่อยฝุ่น PM2.5 จากไอเสียเครื่องยนต์ที่มีความเข้มข้นกว่ารถยนต์มาตรฐาน Euro 5 ถึง 5  เท่าตัว ด้วยเหตุนี้ ภายใต้การบรรยากาศการประชุมร่วมของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศทุกรายในประเทศไทย ที่ตอบรับคำเชิญของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในการหารือกำหนดเวลายกระดับมาตรฐานการปล่อยมลพิษของรถยนต์ใหม่เป็นมาตรฐาน Euro 5 ภายใน 1-2 ปี และ Euro 6 ภายใน 3 ปี เพื่อลดอัตราการปล่อยฝุ่นพิษจากรถยนต์ใหม่ลงร้อยละ 80

โดยผลการประชุมปรากฏว่า บริษัทรถยนต์ทุกรายมองว่าการใช้รถยนต์ควรมีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และต้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันให้เป็น Euro 5 และ Euro 6 โดยเร็ว แม้จะมีต้นทุนการปรับเปลี่ยนและต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่สูงขึ้นก็ตาม แต่เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าและประชาชนไทยทุกคน ต้นทุนดังกล่าวก็คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนจากปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย N95 และเครื่องกรองอากาศแบบกรองฝุ่น PM 2.5 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ที่ตามมา

ดังนั้นจากการประชุมหารือดังกล่าว มีบริษัทรถยนต์ 9 ยี่ห้อ ได้แก่ BMW, GM, Isuzu, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, MG, Suzuki และ Toyota ได้ตอบรับกำหนดเวลาบังคับใช้มาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5 ในรถยนต์ใหม่ทุกรุ่นทุกคัน ภายในปี 2564 เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 และปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะยาว รวมทั้งจะเร่งรณรงค์ให้ลูกค้าที่ใช้รถยนต์มาตรฐาน Euro 4 เติมน้ำมันที่ได้มาตรฐาน Euro 5 ที่มีจำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันแล้วในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดมลพิษโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM ได้กว่าร้อยละ 20 – 25

ก็นับว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตคนเมืองที่ต้องสูดดมฝุ่นพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว การวางแนวทางเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานที่ดีกว่าจึงนับเป็นเรื่องที่ดี โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีรถยนต์ที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5 ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ ได้แก่รถตระกูล Eco car ทั้งแบบรถนั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่ด้วยกฎหมายยังเปิดกว้างเพราะว่ากันตามข้อมูลยังคงอนุญาตมาตรฐานไอเสีย Euro 4 เท่านั้น การร่วมทำสัตยาบันในครั้งนี้ จึงถือเป็นภาคสมัครใจเท่านั้น ยังคงต้องรอลุ้นว่าจะมีการแก้กฎหมายให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่

เมือง Stuttgart ประกาศห้ามใช้รถยนต์ดีเซล

ส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า–อนาคตยานยนต์ไทย (ตอนที่ 1)

ส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า –อนาคตยานยนต์ไทย (ตอนจบ)

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น