อิ่มบุญ สุขใจ ในวันมาฆบูชา

ชาวพุทธถือเป็นวันพระใหญ่ และในที่นี้เรามีทริคทำบุญในวันมาฆบูชามาฝากกัน

เมื่อ “วันมาฆบูชา” หรือก็คือวันแห่งการแสดง “โอวาทปาติโมกข์” เวียนมาถึง ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในปี 2562 นี้ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ ชาวพุทธมักนิยมไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียนที่วัด เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า นัยหนึ่งคือผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วทั้งสิ้น

มาฆบูชาชื่อนี้มีที่มา

เรามักคุ้นหูกันดีกับคำว่า ‘มาฆบูชา’ แต่แท้ที่จริงแล้วคำนี้ผันมาจากคำว่า ‘ม าฆะ’ ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า ‘มาฆบุรณมี’ อันหมายความถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือน 3 ตามปฏิทินอินเดีย และเมื่อครั้งที่เกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ คือวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในขณะเดียวกันพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์และได้อภิญญา 6 ซึ่งอุปสมบทตรงจากพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูปมาพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมาย วันนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ที่มาจากการประชุมด้วยองค์ 4 นั่นเอง นอกจากนี้ยังถือว่ามาฆบูชาเป็นวันพระธรรม ในขณะเดียวกันวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์

โอวาทปาติโมกข์หัวใจของพระพุทธศาสนา

ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นที่ทราบกันดีว่ามีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในวันมาฆบูชา ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเป็นระยะเวลา 9 เดือน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระภิกษุสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้ทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ คือ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

เตรียมตัวไปทำบุญวันมาฆะ

ในฐานะชาวพุทธและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามสติกำลังความสามารถนั้น ควรหมั่นทำบุญ เพื่อฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้สละความตระหนี่ออก และการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน

ทริคที่ 1 ทำบุญพระสงฆ์ เตรียมข้าวปลาอาหาร หรือของใช้ที่จำเป็นแก่พระสงฆ์ อาทิ จีวร บาตร ยารักษาโรค พิจารณาตามความเหมาะสม

ทริคที่ 2 ทำบุญกับวัด เลือกพิจารณาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อทำนุบำรุงซ่อมแซมและดูแลภายในวัด เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ หลอดไฟฟ้า เป็นต้น

ทริคที่ 3 ปล่อยชีวิตสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เพื่อไปสู่อิสรภาพ อาทิ ปล่อยปลาที่ซื้อจากตลาด นก โค กระบือ และอื่นๆ

ทริคที่ 4 ทำบุญกับคนยากไร้ สถานเลี้ยงเด็ก คนชรา หรือผู้ป่วยตามโรงพยาบาล โดยอาจทำบุญเลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเครื่องใช้สอยที่จำเป็น หรือบริจาคตามกำลังทรัพย์

ทริคที่ 5 อุทิศตนเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

ทริคที่ 6 แบ่งปันน้ำใจ ให้แก่คนที่อยู่รอบตัว โดยอาจบอกกล่าวแนะนำเรื่องราวดี เรื่องราวที่ส่งเสริมความรู้ การให้ข้อคิด การให้กำลังใจ ทั้งการให้ด้วยคำพูดและการออกแรงกายด้วยความจริงใจ

ทริคที่ 7 ให้เวลาครอบครัว ดูแลพ่อแม่ ลูก หลาน และญาติพี่น้อง โดยเฉพาะการให้ความสุขทางใจที่ดี

ทริคที่ 8 หาโอกาสไปฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเจริญสมาธิภาวนาในระหว่างวัน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มความเข้ารู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างไรให้ใจมีสติสัมปชัญญะที่ดี เพื่อการทำความดี ละเว้นชั่วที่ถูกต้อง ให้จิตใจมีความผ่องแผ่วเพิ่มมากขึ้น

ทริคที่ 9 เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ไปเวียนเทียนที่วัด โดยการเวียนเทียนนั้น เริ่มตั้งจิตอธิษฐานหน้าพระอุโบสถ ว่าการเดินเวียนรอบพระอุโบสถในครั้งนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นเริ่มเดินเวียนจากขวาไปซ้าย จำนวน 3 รอบ ในขณะที่เดินเราอาจกล่าวบทระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เคล็ดลับการทำบุญดีๆ  ยังมีอีกมากมาย ไม่เฉพาะเจาะจงกระทำแต่ในวันมาฆบูชาเท่านั้น สำหรับ 9 ทริคดีๆ ในการทำบุญนี้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้กระทำ ซึ่งสะท้อนกลับมาเป็นความสุขทางใจ ตามแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีของมาฆบูชาที่ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

หยุดโลกไว้ที่ฮอยอันในวันที่ชีวิตต้องการจิบกาแฟแบบ slow life

Kam’s Roast Goose ห่านย่างอร่อยขั้นเทพระดับมิชลิน 5 ปีซ้อน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น