EU ตัดสิทธิ์ GSP กัมพูชา แต่สะเทือนธุรกิจไทย

จากการโดน EU ตัดสิทธิประโยชน์จาก EBA ซึ่งเดิมกัมพูชา ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า งานนี้ธุรกิจไทยโดนด้วยจังๆ

อียูมีมติให้เริ่มกระบวนการทบทวนสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่ให้แก่กัมพูชาภายใต้โครงการ Everything but Arms: EBA  ซึ่งอาจมีผลเป็นการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางการค้าแก่กัมพูชาเป็นการชั่วคราว โดยภายใต้โครงการ EBA กัมพูชาสามารถส่งสินค้าไปขายในอียูโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าทุกชนิดยกเว้นอาวุธ

ทั้งนี้ อียูระบุเหตุผลของการเตรียมเพิกถอนสิทธิดังกล่าวว่าเป็นผลมาจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน โดยได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

การทบทวนสถานะของกัมพูชาจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี โดยระยะเวลา 6 เดือนแรกจะเป็นการประเมินสถานการณ์และการพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชา และจะใช้เวลาอีก 3 เดือนเพื่อรวบรวมและทำรายงานจากข้อเท็จจริงทั้งหมด หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปจะมีการลงมติอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าจะเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาหรือไม่ รวมทั้งจะมีขอบเขตครอบคลุมสินค้าประเภทใดบ้างและเพิกถอนเป็นระยะเวลาเท่าใด ซึ่งมติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน หลังการลงมติดังกล่าว หรือ 1 ปีครึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ผ่านมา กัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์จาก EBA อย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยในปี 2561 สินค้าที่กัมพูชาส่งออกภายใต้โครงการ EBA คิดเป็นสัดส่วน 99% ของปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังอียูทั้งหมด รวมมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านยูโร หรือราว 1.7 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องนุ่งห่มกับรองเท้า อาหารปรุงแต่ง ข้าว และจักรยาน

ทั้งนี้ ไทยเป็นหนึ่งในนักลงทุนสำคัญของกัมพูชา โดยบริษัทไทยจำนวนมากอาศัยกัมพูชาเป็นฐานการผลิตและส่งออกเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่กัมพูชาได้รับ แรงงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ค่าจ้างและต้นทุนการผลิตราคาถูก และนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศ

ดังนั้น การเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางการค้าดังกล่าวแม้จะเป็นมาตรการที่ใช้กับกัมพูชาแต่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของไทยไม่มากก็น้อย ธุรกิจของไทยที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตามข่าวการทบทวนสถานะดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ศรีลังกา โอกาสขยายฐานสินค้าไทยไป EU

4 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมียนมา

7 วิธีการส่งสินค้าไปขายประเทศกัมพูชา

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น