เวียดนาม GDP โตต่อเนื่อง ขานรับนโยบายการลงทุนรอบด้าน

GDP เวียดนาม ขยายตัว เน้นบริโภค – กระตุ้นส่งออก – ลงทุนภายในประเทศ

เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย เผยแพร่ข้อมูลการเติบโต GDP ประเทศเวียดนามอย่างน่าสนใจ  โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 6 – 7 ส่งผลให้มีอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2016 ซึ่งจะมีผลต่อธนาคารแห่งชาติที่จะออกนโยบายทางการเงินอย่างรัดกุม

ในรายงานระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร HSBC  มีการคาดการณ์ว่าการส่งออก ว่าจะกลับมาเติบโตดี และเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จะเพิ่มที่ 14.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตัวเลขนี้จะ เพิ่มขึ้นในปี 2016 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการลงทุนปรับปรุงอย่างมาก ในอนาคตการลงทุนใหม่รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าสําคัญจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะผลักดันการ ส่งออกของเวียดนามถึงแม้ว่าความต้องการของโลกยังคงซบเซา

สำหรับด้านการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม ในปี 2015 ที่ผ่านมาดุลการค้าอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท (17 ธันวาคม 2558) โดยไทยส่งออกไปที่เวียดนามมากกว่า 30,000 ล้าบาท และนำเข้าสินค้าเวียดนามอยู่ที่ มากกว่า 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดนโดยจังหวัดนครพนมมีมูลการส่งออกอยู่ที่ 14,821.01 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร 4,083.39 ล้านบาท จังหวัดบึงกาฬ 527.12 ล้านบาท จังหวัดสระแก้ว 375.79 ล้านบาท และจังหวัดหนองคาย 13.37 ล้านบาท

ซึ่งมูลค่าสินค้าที่ส่งออกแนวชายแดนมากที่สุดคือ เครื่องดื่ม ตามด้วยผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ผ้าผืนและด้าย เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ และเครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลว

จากการประเมินโอกาสด้านการลงทุนในเวียดนามของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน ที่สำคัญยังเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region (GMS) Economic Corridors)  ประกอบด้วย ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ตอนใต้) เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

ทั้งนี้เวียดนามเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนจากต่างนักลงทุนต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรมและมีแผนระยะยาว เพื่อผู้ประกอบการสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งเวียดนามยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้มีการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นและเน้นด้านการส่งออก ทำให้มีความต้องการสินค้ารวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปริมาณสูงจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนไทยไม่ควรมองข้าม

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter_2_กุมภาพันธ์_5 (1) sme

แสดงความคิดเห็น