สคร. มะนิลา ฟันธง! แนวโน้มส่งน้ำตาลไทย

ฟิลิปปินส์เจอปัญหา ผลผลิตน้ำตาลไม่โตตามเป้า สวนทางความต้องการส่งออกมากขึ้น ผอ. สคร. มะนิลา วิเคราะห์ โอกาสทองส่งออก ไทย

เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาสถาการณ์ส่งออกน้ำตาลของไทยภาพรวมอยู่ที่ 21.52% (จากข้อมูล กรมศุลกากร) มีมูลค่าอยู่ที่ 68.02 พันล้านบาท ซึ่งตลาดส่งออกหลักที่สำคัญประกอบไปด้วย อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น ซูดาน เมียนมาร์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอื่นๆ โดยที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่สามารถผลิตน้ำตาลได้เอง แต่กำลังมีแนวโน้มความต้องการที่จะนำเข้าน้ำตาลมากขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าน้ำตาลมากขึ้นนั้น นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่ทำให้ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศมากขึ้นมาจากผลผลิตน้ำตาลที่คาดว่าจะได้ลดลง และความจำเป็นในการจัดสรรน้ำตาลที่ผลิตได้ เพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

ด้านทิศทางที่ประเทศฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าน้ำตาลจากไทยนั้น ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงมะนิลา กล่าวว่า ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าน้ำตาลจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีการนำเข้าน้ำตาลจากไทยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2558 ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าน้ำตาลมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 กว่าร้อยละ 19.23 นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีการนำเข้าน้ำตาลจากไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 54.51 อยู่ที่ 14.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่อันดับ 4 ของฟิลิปปินส์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.19 รองจากจีน เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ดี ในช่วงหลัง ไทยเริ่มเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับอินโดนีเซียและเวียดนามบ้างพอสมควร แต่จากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้ฟิลิปปินส์ผลิตน้ำตาลได้น้อยลง รวมถึงข้อผูกพันของฟิลิปปินส์ที่ต้องส่งออกน้ำตาลไปยังสหรัฐอเมริกา ในระบบโควตา อาจทำให้ฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำตาลจากไทยมากขึ้น

จากการให้ข้อมูลของ Sugar Regulatory Administration หน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าน้ำตาล ระบุว่า ผลผลิตน้ำตาลของฟิลิปปินส์ คาดว่าจะลดลงเหลือ 2.27 ล้านตันในปีเพาะปลูก 2558-2559 คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 จากผลผลิต 2.31 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นจากสถิติล่าสุดระบุว่า ผลผลิตน้ำตาลอาจลดลงเหลือ 2.228 ล้านตัน

แต่ถึงกระนั้น จากการที่ผลผลิตจะลดลงด้วยปัจจัยที่กล่าวมา ประเทศฟิลิปปินส์ยังยืนยันว่าจะยังส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของฟิลิปปินส์ กว่า 136,201 ตัน เพื่อใช้โควตาอัตราภาษีต่ำ (Tariff – rate quota)  ทำให้ฟิลิปปินส์อาจต้องนำเข้าน้ำตาลเพื่อทดแทนน้ำตาลที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter_2_กุมภาพันธ์_6 (1) sme
แสดงความคิดเห็น