เวียดนามสกัดรถยนต์นำเข้า ปูทางนักลงทุนนอก

นโยบายที่มุ่งให้เวียดนามเป้ามาที่ไทยและจีนโดยตรงเพื่อหวังแทนที่ฐานการผลิตรถยนต์ของโลกนั่นเอง

ครบ 1 ปี นับจากรัฐบาลเวียดนามประกาศใช้กฤษฎีกา 116 (Decree 116) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้นำเข้ายานยนต์ต้องได้รับการรับรองประเภทยานพาหนะ (VTA) จากหน่วยงานภายในประเทศผู้ส่งออก เพื่อทราบแหล่งกำเนิดของยานพาหนะ

เวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตของโลก

เวียดนามคลิก EVFTA เปิดทางดูดนักลงทุน

เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลเวียดนามนำนโยบายดังกล่าวมาใช้ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายใน แต่อีกด้านหนึ่งระเบียบนี้ก็ถือเป็นอุปสรรคการนำเข้ารถยนต์ ซึ่งโดยปกติจะมีการนำเข้าจากหลายๆ ประเทศรวมถึงไทยด้วย ผลจากการใช้ระเบียบนั้นได้ทำให้ยอดการนำเข้ารถยนต์ในปี 2561 จำนวน 81,600 คัน ลดลง 19.8% จากปี 2560 ด้านมูลค่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 16.1% จากปี 2560

ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระบุว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ทางเวียดนามเตรียมเสนอให้มีการปรับปรุงทบทวนการดำเนินการตามกฤษฎีกา 116 (Decree 116) ของรัฐบาล โดยมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยให้กระทรวงคมนาคมทำงานประสานกับนักลงทุนและเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายต่างๆ ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ให้ศึกษาและทบทวนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคนิคและปกป้องสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงการคลังทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนการใช้ส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ของไทยวิตกกังวลถึงปัญหาความล่าช้าในการตรวจสอบ และการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกัน 

ในฟากฝั่งรัฐบาลไทยได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการผลิต การค้า และการนำเข้ารถยนต์ (Decree 116) อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการหารือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ณ นครดานัง เวียดนาม เมื่อเดือน พ.ย. 2560 เป้าหมายเพื่อให้เวียดนามยอมรับใบรับรองจากหน่วยงานของไทย เช่น กรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า

การส่งออกรถยนต์จากไทยไปเวียดนามในปี 2561 มีจำนวน 58,138 คัน เพิ่มขึ้น 56.3 % จากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 37,193 คัน มูลค่า 33,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.2% จากปี 2560 ซึ่งมีปริมาณ 19,962.2 ล้านบาท

ยานยนต์ขนส่งบุคคล จำนวน 35,941 คัน เพิ่มขึ้น 273.4 % จากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 9,625 คัน มูลค่า 21,266.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360.4% จากปี 2560 ซึ่งมี 4,619 ล้านบาท

ยานยนต์ขนส่งสิ่งของ มีจำนวน 22,197 คัน ลดลง 19.5% จากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 27,568 คัน มูลค่า 12,705.8 ล้านบาท ลดลง 17.2% จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 15,343 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามถึงการแก้ไขระเบียบ Decree 116 ว่าจะออกมาในรูปแบบใด เพราะขณะนี้เวียดนายังคงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนจากประเทศที่ได้ทำความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีเข้าไปขยายการลงทุนมากขึ้น ทั้งกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งได้มีการเตรียมบังคับใช้ความตกลงเปิดเขตการค้าเสรียุโรป-เวียดนาม (EVFTA) รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ที่เริ่มลดภาษีกันในกลุ่มไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา

เค้าชอบเรา! 5 เหตุผลที่เวียดนามนิยมไทย

SME น่าลงทุนเวียดนาม เมื่อคนในประเทศกำลังซื้อสูงขึ้น

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น