ธุรกิจที่เป็นโอกาสทองของกัมพูชา

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนภายในประเทศกัมพูชา ต้องอยากรู้แน่นอนว่าธุรกิจอะไรลงทุนไปแล้วจะรุ่งหรือร่วง ดังนั้น จึงสามารถสรุปความต้องการธุรกิจที่สำคัญของกัมพูชาได้ 4 รูปแบบดังนี้

1.ธุรกิจเครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวเด่นที่นักลงทุนหลายชาติเข้าไปลงทุน ทั้งต้นทุนแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำสุดของอาเซียน อีกทั้งเครื่องนุ่มห่มมาเป็นอันดับหนึ่งของกัมพูชา ที่ทิศทางการส่งออกดีขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง EU และสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังสามารถนำเข้าวัตถุดิบมาจากประเทศอื่นเพื่อส่งออกได้ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้กัมพูชากลายเป็นฐานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกของบริษัทชั้นนำ เช่น ZARA,H&M,Puma,Adidas,Nike และ GAP เป็นต้น

2.ธุรกิจเกษตร/แปรรูปสินค้าเกษตร

กัมพูชามีสภาพอากาศที่สมบูรณ์และอากาศเหมาะแก่การทำการเพาะปลูก จนผลผลิตทางเกษตรมีมากกว่าความต้องการภายในประเทศ  ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ากัมพูชาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กัมพูชายังขาดผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออก รัฐบาลกัมพูชาจึงส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นอีกธุรกิจที่สำคัญของนักลงทุนไทย

3.ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ชาวกัมพูชามีรายได้วันต่อวันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น โดยชาวกัมพูชามองว่าสินค้าจากไทยมีคุณภาพดี ทำให้โอกาสการขยายตลาดมีมากขึ้น
4.ธุรกิจท่องเที่ยว

รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ที่เล็งเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยที่ผ่านมานักลงทุนเอกชนเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอันได้แก่ การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร การสื่อสารโทรคมนาคม พลังงานและน้ำประปา นอกจากนี้ยังทำบันทึกความตกลง (MOU) กับสายการบินต่าง ๆ ให้เพิ่มรอบเที่ยวบินเพิ่มด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter3_กุมภาพันธ์_2 sme

แสดงความคิดเห็น