เมียนมาร์แนะระบบใบอนุญาตออนไลน์

Nyunt Aung ผู้อำนวยการกรมการค้า เผย มีแผนที่จะเริ่มดำเนินการระบบส่งออก/นำเข้าด้วยใบอนุญาตออนไลน์ในปีงบประมาณ 2016-2017

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ก.พ.59) คณะรัฐมนตรีเมียนมาร์ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า 25 หน่วยงาน เพื่อหารือในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตนำเข้าส่งออกด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ บริษัทต่างๆ ยังสามารถใช้บัตร Myanmar Payment Union ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 

จากการสำรวจของภาครัฐ ปรากฏว่า 67.55% (866 คน) นิยมที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ในขณะที่ 16.85% (216 คน) นิยมการทำงานในระบบเก่าและ 15.44% (198 คน) นิยมการใช้ทั้งสองระบบร่วมกัน

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งยกเว้นภาษีสินค้าส่งออก 152 รายการ และสินค้านำเข้า 166 รายการ

 

แสดงความคิดเห็น