เงื่อนไขการส่งออก-นำเข้าในเมียนมาร์

ปัจจุบันเมียนมาร์มีการนำเข้าสินค้าจะต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการบริโภคและการผลิตต่อเนื่องในประเทศ ซึ่งไทยนับว่าเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่สำคัญอันดับ 2 ของเมียนมาร์(รองจากจีน) ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายโอกาสการค้าและขยายตลาด ควรศึกษากฎระเบียบการนำเข้า-การส่งออก ให้ถูกต้องด้วย

กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออก
การยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกที่สำนักงานทะเบียนนำเข้า-ส่งออก กรมการค้าพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์

คุณสมบัติของผู้นำเข้า-ส่งออก

  • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติเมียนมาร์หรือที่แปลงเป็นสัญชาติเมียนมาร์
  • ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่จัดตั้งในเมียนมาร์
  • ห้าวหุ้นส่วนจำกัด บริษัทร่วมทุนของทั้งบริษัทภายในประเทศและบริษัทต่างชาติ ที่จัดตั้งขึ้นภายในกฎหมายการลงทุนต่างประเทศของเมียนมาร์
  • สหกรณ์ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายสหกรณ์ของเมียนมาร์ในปี 2533

สิทธิของผู้จัดทะเบียนนำเข้า-ส่งออก

  • สามารถส่งออกสินค้าทุกชนิด ยกเว้น ไม้สัก น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ไข่มุก หยก อัญมณี แร่ธรรมชาติ และสินค้าอื่น ๆ ที่ระบุว่าสามารถดำเนินงานได้โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่เพียงผู้เดียว
  • สามารถนำเข้าสินค้าทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎและระเบียบที่ระบุไว้ ยกเว้นสินค้าที่เป็นสินค้าห้ามนำเข้า
  • สามารถจำหน่ายสินค้าภายในประเทศได้
  • สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประเภทธุรกิจไปต่างประเทศได้

มาตรการภาษี
ภาษีการค้า ธุรกิจที่จดทะเบียนในเมียนมาร์และมีรายได้จากการขายและการบริการมากกว่า 10 ล้านจ๊าตต่อปี ต้องชำระภาษีการค้า โดยปัจจุบันจัดเก็บภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 5 สำหรับสินค้าทั่วไป เช่น ค้าปลีกค้าส่ง การขนส่ง บันเทิง ประกันภัย เป็นต้น
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

มาตรการห้ามนำเข้า-ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์ได้กำหนดรายการสินค้าห้ามนำเข้า/ส่งออก ผ่านชายแดนและทางทะเลดังนี้

  • สินค้าห้ามนำเข้า 8 รายการ ได้แก่ 1.หมากฝรั่ง 2.ขนมเค้ก 3.ขนมเวเฟอร์ 4.ช็อคโกแลต 5.เหล้า 6.เบียร์ 7.บุหรี่ 8.สินค้าอื่นที่กฎหมายห้ามนำเข้า
  • สินค้าห้ามส่งออก 32 รายการ  ได้แก่ 1.ข้าว (ปลายข้า รำข้าว) 2.น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง 3.ถั่วลิสง 6.น้ำมันงา 5.เมล็ด Niger 6.เมล็ดมัสตาดและน้ำมัน 7.เมล็ดทานตะวัน 8.กากพืชนำมันทุกชนิด 9.ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ฝ้าย 10.วัว ควาย ช้าง ม้า และสัตว์หายาก 11.หนังสัตว์ 12.เปลือกกุ้งป่น 13.อาวุธและเครื่องกระสุน 14.วัตถุโบราณ 15.น้ำมันปิโตรเลียม 16.อัญมณี 17.ทองคำ 18.หยก 19.ไข่มุก 20.เพชร 21.ตะกั่ว 22.ดีบุก 23.ทังสเตน 24.วูลแฟรม 25.เงิน 26.ทองแดง 26.สังกะสี 28.ถ่านหิน 29.โลหะอื่น ๆ 30.ยางพารา 31.ไม้สัก 32.งาช้าง

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลพอสังเขปเท่านั้น ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดอย่างครอบคลุมก่อนตัดสินใจลงทุนในเมียนมาร์ จะเป็นผลดีกว่าที่รู้ข้อมูลเล็กน้อยแล้วตัดสินใจลงทุนเลย เพราะนั่นหมายถือความเสียหายมูลค่ามหาศาล

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

22222 sme

แสดงความคิดเห็น