ไทยเตรียมโกย ศก.ลาวขยายตัว ความต้องการบริโภคพุ่ง

แม้สปป.ลาวจะมีจำนวนประชากรที่น้อยสุดในประเทศอาเซียน แถมยังมีอัตรารายได้ค่อนข้างต่ำจึงทำให้เสียเปรียบประเทศอื่น ๆ ในแง่การเป็นตลาดสินค้าอยู่บ้าง แต่ความน่าสนใจในการเข้าไปร่วมลงทุนคือ ปัจจัยค่าจ้างที่ค่อนข้างต่ำใกล้เคียงกับเมียนมาร์ ทั้งยังมีทรัพยากรที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และทำเหมืองแร่หลายชนิด

สปป.ลาวเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่กลับมีการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากที่รายได้ของผู้บริโภคสปป.ลาวสูงขึ้นจึงเป็นผลดีต่อธุรกิจไทย โดย สปป.ลาวมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคระดับสูง ขณะที่ไม่สามารถผลิตสินค้าเองภายในประเทศได้

ธุรกิจที่สำคัญของสปป.ลาว

 • อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
 • อุตสาหกรรมพลังงาน
 • ธุรกิจสิ่งทอ
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจท่องเที่ยว

การค้าระหว่างประเทศที่นักลงทุนต่างชาติควรศึกษา
กฎระเบียบนำเข้า-ส่งออก

 • ต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก โดยกระทำผ่านหน่วยงานของรัฐที่ใช้ชื่อว่า ลาวขาเข้า-ขาออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป.ลาว เป็นผู้ดูแลและกำกับ

คุณสมบัติของผู้นำเข้า-ส่งออก

 • บริษัทเอกชน ต้องเป็นบริษัทที่ทำการจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกตามประเภทและหมวดที่ยื่นขอจากทางรัฐ และได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วเท่านั้น
 • พ่อค้าชายแดน ต้องเป็นผู้ที่ทำการค้าตามแนวชายแดนที่จดทะเบียนเป็นผุ้นำเข้า-ส่งออก เพื่อทำการค้าอย่าถูกกฎหมาย

สำหรับสินค้าที่ห้ามเข้า สปป.ลาวได้แก่

 • สารเคมีอันตรายสูงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
 • ลูกกระสุนและอาวุธทุกชนิด (ยกเว้นธาตุระเบิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)
 • เมล็ดฝิ่น ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และส่วนประกอบ
 • เครื่องมือหาปลาแบบทำลายล้างจนทำให้ปลาตาย
 • สื่อลามกอนาจาร
 • การะดาษพิมพ์ธนบัตร หมึกพิมพ์ เครื่องจักรเงินตรา และเครื่องถลุงเงินเหรียญ
 • รถมือสอง(ยกเว้นรถจักรกลหนักที่ใช้ในการผลิต)
 • ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว

สินค้าส่งออกได้แก่

 • ปืน ลูกกระสุนและอาวุธทุกชนิด (ยกเว้นธาตุระเบิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)
 • เมล็ดฝิ่น ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และส่วนประกอบ
 • ไม้ซุง และไม้แปรรูปทุกชนิด
 • วัตถุโบราณเก่าแก่
 • มูลค้างคาว

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความรู้เรื่องการค้าภายในสปป.ลาว เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติได้เตรียมพร้อมกับสินค้าที่ต้องการนำไปขาย หรือเข้าไปก่อตั้งบริษัท รวมทั้งสิ่งสำคัญต้องศึกษาเรื่องภาษี ช่องทางติดต่อ ระบบการเงิน กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายการลงทุน ฯลฯ ก่อนที่จะก้าวไปลงทุนในสปป.ลาวอย่างเต็มตัว

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

1111 sme

แสดงความคิดเห็น