แบงก์กรุงเทพ เดินสายสัมมนา “SME บัญชีเดียว มีแต่ได้”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกรมสรรพากรเดินสายสัมมนาหัวข้อ “SME บัญชีเดียว มีแต่ได้” เพื่อไขข้อสงสัยทุกประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังให้กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนจดแจ้งเพื่อจะทำบัญชีเดียวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

โดยธนาคารกรุงเทพได้เดินสายไปสัมมนาตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2559 โดยจังหวัดที่เดินทางไปคือ สมุทรสาคร เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชลบุรี นครราชสีมา กรุงเทพฯ ขอนแก่น และอยุธยา โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากผู้ประกอบการทุกประเภทอย่างล้นหลาม

 

บรรยากาศที่กรุงเทพฯ

บัญชีเดียว1

บัญชีเดียว2

 

บรรยากาศที่เชียงใหม่

บัญชีเดียว3

บรรยากาศที่สมุทรสาคร

บัญชีเดียว4

บรรยากาศที่ชลบุรี

บัญชีเดียว5

 

บรรยากาศที่ นครราชสีมา

บัญชีเดียว6

บรรยากาศที่หาดใหญ่

บัญชีเดียว7

บรรยากาศที่ขอนแก่น

บัญชีเดียว8

บรรยากาศที่อยุธยา

บัญชีเดียว9

แสดงความคิดเห็น