เทมาเส็ก เล็งหาพันธมิตรใหม่ในเวียดนาม

เทมาเส็กแห่งสิงคโปร์ เล็งหาผู้ลงทุนรายใหม่ในเวียดนาม เช่น ด้านการเงิน การผลิต สินค้าบริโภค และสุขภาพ ตามคำเปิดเผยของนาง Cheo Hock Kuan ผู้อำนวยการระดับสูงฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์เทมาเส็ก

นาง Kuan ได้พบกับนาย Nguyen Xuan Phuc รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อหารือถึงความต้องการของบริษัทของเธอที่จะลงทุนในเวียดนาม

เทมาเส็ก เป็นบริษัทด้านการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทที่เป็นตัวแทนในเวียดนามเมื่อกุมภาพันธ์ 2005 ทำการลงทุนไปทั่วทุกภูมิภาค เช่น ด้านธรรมชาติ รีสอร์ท เกษตร ประมง ข่าวสารเทคโนโลยี และธนาคาร

เธอเปิดเผยว่า เวียดนามเสนอเงื่อนไขที่ดีให้แก่เทมาเส็ก และผู้ลงทุนต่างชาติรายอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างสวยงาม และสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีให้เจริญงอกงามด้วย

บริษัท Phuc lauded  ของเทมาเส็กที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในเวียดนาม จะเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทั้งสองประเทศ

แสดงความคิดเห็น