3 โรคที่ผู้หญิงที่ความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย

ปัญหาเรื่องสุขภาพและความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของคนเรา ซึ่งก็มาจากหลายกรณีในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถระบุได้ว่าบาง โรคสำหรับเพศหญิง มีความเสี่ยงกว่าเพศชาย

ถ้าไม่นับโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ที่ผู้หญิงและผู้ชายมีอวัยวะต่างกัน ทำให้มีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน อย่างมะเร็งในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์แล้ว ยังมีอีกหลายโรคอยู่เหมือนกันที่ความเสี่ยงแตกต่างกันระหว่างสองเพศอันเกิดจากสาเหตุด้านการทำงานของระบบในร่างกาย รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้ชายกับผู้หญิง เราลองมาดูตัวอย่างของ โรคสำหรับเพศหญิง และผู้ชายเผชิญความเสี่ยงไม่เท่ากัน เพื่อจะสามารถป้องกันและระมัดระวังตัวได้อย่างถูกวิธี

“เวทเทรนนิ่ง” ไม่ใช่แค่กล้ามเป๊ะ แต่ “จำเป็น”

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

 

โรคสำหรับเพศหญิง

ข้อเข่าเสื่อม เป็นอาการที่พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนมากเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ตามปกติเวลาที่เราเคลื่อนไหวเข่า กระดูกอ่อนผิวข้อจะเป็นส่วนที่ช่วยลดแรงกระแทกและเสียดสีของกระดูก 3 ชิ้นหลัก ได้แก่ กระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกสะบ้า เมื่ออายุมากขึ้น กระดูกอ่อนผิวข้อมีการสึกกร่อนเสื่อมสภาพ พอมีการใช้งานทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ถ้าเป็นมากๆ เข่าอาจบวมอักเสบ กระดูกงอก หรือบิดเบี้ยวผิดรูปร่าง

ผู้หญิงมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า โดยเฉพาะคนที่ใส่ส้นสูงเป็นประจำใส่ทีละหลายชั่วโมง ทำให้เกิดแรงกดทับข้อเข่ามากกว่าปกติ หลายอิริยาบถส่งผลให้เกิดแรงกดทับที่ข้อเข่าด้วย เช่น การนั่งพับเพียบ คุกเข่า นั่งยองๆ ซึ่งเป็นอากัปกิริยาของการทำงานบ้านยุคเก่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อซึ่งช่วยพยุงให้ข้อเข่ามีความมั่นคงเวลาเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ชายมักมีกล้ามเนื้อแข็งแกร่งกว่าผู้หญิง รวมทั้งอาจมีปัจจัยเรื่องการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง

ความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมไม่ได้ นอกจากรักษาตามอาการหรือถึงขั้นต้องผ่าตัดใส่ข้อเทียมซึ่งไม่ได้เป็นหลักประกันว่าใช้งานเข่าได้ดังเดิม

วิธีที่ช่วยถนอมข้อเข่า ได้แก่ การหลีกเลี่ยงอิริยาบทที่ทำให้เกิดแรงกดบริเวณข้อเข่า การออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาเป็นประจำ รวมทั้งดื่มน้ำอย่างเพียงพอ เพราะกระดูกอ่อนตามข้อต่างๆ มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70

โรคซึมเศร้า ผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.6 สาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความเครียด ซึ่งผู้ป่วยมักมีระดับสารเคมีที่เซลล์สมองสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของอารมณ์ผิดปกติ หรือเกิดจากปัจจัยด้านการเลี้ยงดูในวัยเด็ก รวมทั้งการเผชิญสถานการณ์เลวร้ายในชีวิต

มีผลศึกษาที่พบว่า ผู้หญิงมีหลายปัจจัยดังที่กล่าวมา โดยเฉพาะการเลี้ยงดูให้เติบโตมาพร้อมกับความคาดหวังให้ต้องเป็นผู้ดูแลสมาชิกในบ้าน ต้องจัดการเรื่องในครอบครัว ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งค่านิยมสังคมที่ผู้ชายนิยมการดื่มเหล้า เที่ยวเตร่ หรือมีหญิงอื่น

ถ้าเป็นคุณแม่บ้านซึ่งไม่ค่อยมีสังคมนอกบ้าน และเป็นคนที่ถูกปลูกฝังมาว่าผู้หญิงควรเป็นผู้ตาม ขาดทักษะการตัดสินใจ รวมถึงมีการรับรู้และตีความสถานการณ์ที่นำไปสู่ความเครียดจนนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด มีข้อมูลที่พบว่าผู้หญิงที่ต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

การรักษาโรคซึมเศร้าทำได้ด้วยวิธีทางจิตใจได้แก่การปรึกษาจิตแพทย์ และการใช้ยา แต่ละคนตอบสนองต่อวิธีการรักษาแต่ละชนิดแตกต่างกัน บางคนต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน รวมถึงการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งปรับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง อันมีสาเหตุจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย และสมองหยุดทำงาน ข้อมูลสาธารณสุขของไทยพบว่า มีผู้หญิงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิตด้วยโรคนี้มากกว่าผู้ชาย สาเหตุสำคัญมาจากการไม่ได้ดูแลตัวเอง รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที เนื่องจากความชะล่าใจ และไม่ตื่นตัวที่จะไปโรงพยาบาล

 

นอกจากนี้ยังพบปัจจัยเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง การใช้ฮอร์โมนทดแทนหลังหมดประจำเดือน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไมเกรน

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพและความเจ็บไข้ได้ป่วย หลายกรณีแยกไม่ขาดจากการใช้ชีวิตที่อยู่ภายใต้ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ทางสังคม ซึ่งก็รวมถึงความคิดเรื่องความเป็นผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งแต่ละคนได้รับการปลูกฝังให้รู้สึกแบกรับความคาดหวังกดดันจากคนรอบข้างแตกต่างกัน

ดังนั้นการรู้เท่าทันปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถระวังและป้องกันโรคภัยที่จะเกิดกับตัวเองและคนใกล้ตัวได้อีกทางหนึ่ง

โฆษณายุคใหม่ ต้องสื่อสารให้เหมาะสมกับทุกเพศ

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น