ธุรกิจไฟฟ้าปีนี้รับเละ

TRT ธุรกิจไฟฟ้า ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ประกาศศักดาฟันรายได้อู้ฟู่ในปี 2558 มีรายได้จากการขาย 1,908.68 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 210.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.84 ล้านบาท

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2558 ว่า แม้กำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 94.05 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าได้ยื่นคำสั่งซื้อมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 จึงทำให้การกำหนดส่งของเกิดขึ้นในปี 2559 แต่บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการและให้บริการตามสัญญาก่อสร้างที่สูงขึ้น

มีข้อสังเกตถึงการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นจากการขยายตัวของการใช้พลังงานไฟฟ้า และการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ยังคงมีในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2559 นี้ ยังคงมีการประมูลงานรวมไม่น้อยกว่า 9,800 ล้านบาท แบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง 2,000 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,500 ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 3,500 ล้านบาท อีกทั้งยังมีภาคเอกชนภายในประเทศ 1,100 ล้านบาท ภาคส่งออก 700 ล้านบาท

ปีนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะมีการเปิดประมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power) ถึง 3,500 ล้านบาท และอีก 5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีการประมูลเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทาง TRT ของไทยรายเดียวที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ TRT จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับงานจาก กฟผ. ได้ไม่น้อยกว่า 20-25%

แสดงความคิดเห็น