เวียดนามขอบคุณ FTAช่วยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

หอการค้าสหภาพยุโรปประจำเวียดนาม (EuroCham) ลงนามข้อตกลงเรื่องการค้าเสรี เป็นการเปิดโอกาสก้าวเข้าสู่เวียดนาม ในเรื่องสินค้า การลงทุน และเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้เจาะกลุ่มตลาดได้อย่างง่ายดาย

คำแถลงดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่โดยหอการค้าสหภาพยุโรปประจำเวียดนาม (EuroCham) ปี 2016 ในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอียูและเวียดนาม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ในกรุงฮานอย

สื่อใน EuroCham เปิดเผยว่า ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง EU (EVFTA) ถือว่าอยู่ในขั้นตอนสำคัญ เพราะอียูเป็นตลาดสำคัญของเวียดนาม เมื่อข้อตกลงนั้นสัมฤทธิ์ผล GDP ของเวียดนามจะสูงถึง 15% ของฐาน GDP เดิม และความคุ้มค่าจากการลงทุนจะมี 35%  ของมูลค่าเดิม

นอกจากนี้ เมื่อเวียดนามปลอดภาษี 99% จะเกิดเสรีด้านภาษีนำสินค้าจากอียูเข้าถึง 65% ผู้บริโภคเวียดนามจะสามารถใช้สินค้าจากอียูได้ เช่น ไวน์ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะทางการค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพด้วย

FDI ที่เพิ่มขึ้นจากอียูจะทำให้เกิดทักษะใหม่ๆ ทั้งเรื่องความรู้และเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เวียดนามหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และการเพิ่มขึ้นของ EVFTA นี้ อียูจะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือในเวียดนามต่อไปด้วย

เวียดนามจะสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี ที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย โปร่งใส และมีมาตรการป้องกันที่ดี

นอกจากนี้ การสิ้นสุดการต่อรอง TPP ในปี 2015 และการลงนามข้อตกลงจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กับเวียดนาม อุปสรรคมากมายจะเกิดขึ้นเพราะเวียดนามจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแบบใหม่ทั้งหมด ทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขแรงงาน และการออกแบบ

การมีส่วนร่วมใน TPP จะทำให้เวียดนามต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแบบใหม่ในด้านของสหภาพแรงงาน และทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องไม่มีการเอียงเอนไปทางด้านรัฐวิสาหกิจอีกด้วย “ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนาม” Eurocham กล่าว

สำหรับมุมมองในระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และครั้งแรกของเวียดนามคือ การร่วมลงนาม AEC ในช่วงปลายปี 2015 และมีผลบังคับใช้ในเดือน มกราคม 2016 ซึ่งมันเปรียบเสมือนความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับการรวมกลุ่มในภูมิภาคในทุกระดับ

ด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค AEC จะเชื่อมต่อคน 600 ล้านคน พร้อมกับ GDP รวมกว่า 2,400 ล้านดอลลาร์

จากการศึกษาโดยสถาบันของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ต้องขอบคุณ AEC เพราะอาเซียนจะสามารถเพิ่มรายได้ต่อหัวขึ้นเป็น 3 เท่าในปี 2030 ซึ่งประเทศสมาชิกก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น