SME รายย่อยเฮ ! บสย.ปรับแผนอุ้มเกือบ 3 ล้านราย

บสย. งัดมาตรการเด็ด เร่งอุ้ม SME ที่ยังโคม่า ล่าสุดช่วยให้เข้าถึงสินเชื่อแล้วกว่า 7 หมื่นราย และต้องเติมออกซิเจนให้อีก 2.7 ล้านราย ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ผลักดันยอดค้ำประกันให้ได้ 1 แสนล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เร่งหามาตรการเด็ด ปรับแผนเติมออกซิเจน ช่วยผู้ประกอบการ SME รายย่อยที่เกือบย่ำแย่ให้หายใจหายคอคล่องขึ้น อีกทั้งเพิ่มให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ขับเคลื่อนแผนงานไปในทิศทางเดียวกันกับแผนของภาครัฐ ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา  ปัจจุบัน บสย. ได้เข้าอุ้มผู้ประกอบการ SME รายย่อยให้เข้าถึงสินเชื่อแล้วมากกว่า 7 หมื่นราย

ดังนั้น ในปี 2559 นี้ บสย.เร่งผุดแผนอุ้มชูผู้ประกอบการ SME ต่อเนื่อง ด้วยมาตรการดังนี้
1.   แผนงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME  ให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น เป็นจำนวน 2.7 ล้านราย  รวมถึงกลุ่ม Start-up ด้วย
2.   แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่ม
3.   แผนงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน โดยได้ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ SME ของแต่ละกลุ่ม
4.   แผนงานพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน ด้านการค้ำประกันสินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกันให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้ง 4 แผนนี้ช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SME ให้ฟื้นตัวเร็วที่สุด บสย.คาดว่าจะผลักดันยอดค้ำประกันให้ได้ 100,000 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น