ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุ

ธุรกิจสถานบริการเพื่อผู้สูงอายุ เป็นธุรกิจนี้กำลังมาแรง แต่จะดีกว่าถ้าคุณได้ทราบข้อมูลรอบด้าน คำแนะนำในเบื้องต้นและประเมินความพร้อมก่อน

ปัจจุบัน ธุรกิจสถานบริการเพื่อผู้สูงอายุ กำลังเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี หากคุณกำลังสนใจอยากลงทุนในธุรกิจนี้ เรามีความรู้ขั้นพื้นฐานให้คุณลองประเมินตัวเองก่อนว่าพร้อมแค่ไหน

ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาลมีการให้บริการที่พำนัก บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจำ โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้ บริการที่พักคางคืน บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผาและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกายพรอมทั้ง ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีความเจ็บป่วย จะบริการนำสงต่อแผนกคนไข้ของโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อไป

โมเดล “ธุรกิจผู้สูงอายุญี่ปุ่น” เรื่องน่ารู้สำหรับ SMEs ไทย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

ธุรกิจสถานบริการเพื่อผู้สูงอายุ

ประเภทของธุรกิจบริการสูงอายุ

ข้อมูลของธุรกิจบริการสุขภาพผู้สูงอายุของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดแบ่ง ธุรกิจบริการผู้สูงอายุออกเป็น 7 ประเภทประกอบด้วย

1.สถานดูแลผู้สูงอายุประจำวัน (Home Care) โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้บริการที่พักค้างคืน บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล

2.สถานบริบาล (Nursing home) เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป พร้อมมีการให้บริการทางการแพทย์ มีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

3.ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ (Residential home) เป็นบริการที่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เช่าซื้อบ้านในระยะยาว โดยมากเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอยู่อาศัยได้จนสิ้นอายุขัย แต่ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นได้เมื่อเสียชีวิตก่อนครบกำหนดเช่าซื้อ ธุรกิจประเภทนี้นับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการดึงดูดผู้สูงอายุที่มีฐานะและผู้สูงอายุชาวต่างชาติ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลสนับสนุนให้สร้างแหล่งพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนี้มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ได้ประสบปัญหาที่สำคัญคือ ทุนดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ขณะที่ปัจจุบันผู้ให้บริการที่เป็นเอกชนมีเกิดขึ้นมากมาย

4.บริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุไปที่บ้าน (Health at Home) เป็นบริการหนึ่งที่ทางบริษัทในเครือของโรงเรียนสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุเปิดขึ้นเพื่อจัดส่งผู้เรียนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ธุรกิจประเภทนี้พบว่ามีเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนน้อยและมีการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อน

5.สถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพและคำแนะนำในการส่งเสริมดูแลสุขภาพเช่น การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย เป็นต้น

6.สถานดูแลระยะยาวใน รพ. (Long-term care hospital) ดูแลทางด้านการแพทย์และพยาบาล สำหรับผู้สูงอายุหลังภาวะวิกฤต/ ระยะพักฟื้น หรืออาการดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้

7.สถานดูแลระยะสุดท้าย (Hospice care)ดูแลด้านการแพทย์และพยาบาล ภาวะจิตใจแก่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น  ผู้สูงอายุโรคมะเร็ง  ผู้ป่วยสมองเสื่อม

ปัจจัยสำคัญในการเปิดธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

สิ่งที่ต้องทำก่อนการเปิดธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จำเป็นต้องสำรวจความพร้อมของตนเองก่อนการเปิดในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ดังนั้นหากคิดทำธุรกิจสถานบริการเพื่อผู้สูงอายุ ควรจะวางแผนธุรกิจให้ชัดเจนว่าจะทำรูปแบบไหน กำหนดความสำเร็จที่ต้องการและถ้าทุนไม่มากพอควรเริ่มธุรกิจจากเล็กไปใหญ่ แต่ควรมีบริการที่หลากหลายด้วย และเชื่อว่าข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการSMEsที่สนใจได้ประเมินความพร้อมก่อนการลงทุน

อ้างอิง : คู่มือพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ รู้ก่อนเริ่มธุรกิจ

ส่องเทรนด์ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ทำได้ดี รุ่งแน่นอน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น