ประชารัฐฯ เฮ ! รัฐบาลอัดฉีด 3.5 หมื่นล้าน

สกบ. เผย ครม.อนุมัติงบ 35,000 ล้าน 79,554 กองทุน ผ่าน สทบ. โปรยใส่โครงสร้างพื้นฐานชุมชน เสริมศักยภาพการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สกบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐวงเงิน 35,000 ล้านบาทแล้ว

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 79,554 กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อใช้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือนำไปดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น

สกบ. เผยความคืบหน้าต่อว่า ภายในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติโครงการต่างๆ ที่แต่ละกองทุนได้มีการเสนอเข้ามา คาดว่าจะเริ่มทยอยอนุมัติโครงการต่างๆ ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งขณะนี้มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศกว่า 38,875 กองทุน ได้ทยอยเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 53,162 โครงการ

โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านละ 5 ล้านบาท  เพื่อเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เม็ดเงินที่จะลงไปล่าสุดจะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานชุมชนที่สำคัญต่างๆ ที่แต่ละชุมชนต้องการ

แสดงความคิดเห็น