รมต.แรงงานอินโดฯ ร้อง ! อย่ากลัว AEC

คำร้องขอของ รมต.อินโดฯ บอกคนอินโดฯ อย่ากลัวแรงงานต่างชาติ ว่าจะทะลักมาแย่งอาชีพคนในอินโดฯ เผย ! ปี 2015 แรงงานต่างชาติเข้าอินโดฯ น้อยลง

คนส่วนใหญ่ไม่ต้องกังวลเรื่องการหลั่งไหลของแรงงานต่างชาติที่จะเข้าสู่ตลาด AEC ในอินโดนีเซีย หลังจากที่ AEC ได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีนี้

นาย Muhammad Hanif Dhakiri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอินโดนีเซีย ได้เปิดเผยหลังมีการประชุมของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการกำกับดูแลแรงงาน ว่า  มีบ่อยครั้งที่ผู้คนในอินโดนีเซียเกิดการเข้าใจผิดและกังวลกันมากในเรื่อง AEC  นี้ หลายคนอาจคิดว่าแรงงานต่างชาติจะแห่กันเข้าสู่ตลาด AEC ในอินโดนีเซีย แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมด เพราะแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในอินโดนีเซียมีปริมาณที่ลดลงหลังจากผ่านไปแล้ว 5 ปี

โดยในปี 2011 จากจำนวน 77,000 คน ลดลงเหลือเพียง 69,000 คนในปี 2015 ซึ่งเป็นปีแรกที่ AEC เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ แรงงานต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาอาจเป็นเพียงลูกจ้างในบางสายงาน ซึ่งมีเพียง 8 อาชีพ และ 12 กลุ่มธุรกิจเท่านั้น

แต่ตลาด AEC ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มของสายงานด้านผู้จัดการ กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ ช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

AEC เป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักของอาเซียนที่ดำเนินการคู่ขนานไปกับ ASEAN Political-Security Community (APSC) และ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) เป้าหมายหลักของ AEC คือการสร้างตลาดเดียวให้เกิดขึ้นในอาเซียน แต่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศสมาชิก AEC ยังมีข้อสงสัยถึงธุรกิจของตนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของตลาด AEC

นาย Djoni Rolindrawan ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กล่าวในที่ประชุมว่า ประชาชนส่วนใหญ่มักจะกังวลว่า แรงงานต่างชาติจะไหลทะลักเข้าในอินโดนีเซีย แต่ในขณะที่แรงงานท้องถิ่นภายในอินโดนีเซียเองยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาด AEC

ทางด้านนาย Muhammad Hanif Dhakiri  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า รัฐบาลควรเร่งวางแผนและปรับปรุงคุณภาพแรงงานอินโดนีเซีย ให้มีระดับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนที่ดีขึ้น เด็กในวัยเรียนควรจะได้ร่ำเรียนในโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพ ส่วนคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนหนังสือ ควรจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ดีและมีคุณภาพ

ระบบการศึกษาและฝึกอบรมของอินโดนีเซียมีมาตรฐาน จะช่วยให้เกิดการสมดุลถ้าได้การรับรองจากผู้สอน มีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน และให้ทุนสำหรับการฝึกอบรมด้วย

แสดงความคิดเห็น