ไปได้สวย! ไตรมาสแรกลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ตัวเลขส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอที่เผยการลงทุนไตรมาสแรกต่างประเทศลงทุนเพิ่มกว่าร้อยละ 253 โดยนักลงทุนญี่ปุ่นคงอันดับหนึ่งขอรับการส่งเสริม

รายงานตัวเลขการลงทุนโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยถึงสถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) ว่า มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 387 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12 มูลค่าเงินลงทุนรวม 128,903 ล้านบาท โดยอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 199 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด โดยมีมูลค่า 58,803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของมูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

ประเภทกิจกรรมที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุด 4 อันดับแรก

1.กิจการบริการและสาธารณูปโภคจำนวน 129 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุนรวม 46,888 ล้านบาท

2.กิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 81 โครงการ เงินลงทุนรวม 22,259 ล้านบาท

3.กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จำนวน 65 โครงการ เงินลงทุนรวม 15,258 ล้านบาท

4.กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 52 โครงการ เงินลงทุนรวม 7,365 ล้านบาท

ขณะที่นักลงทุนรายใหม่ยังคงให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริม โดยมีโครงการลงทุนใหม่จำนวน 208 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนคำขอรับการส่งเสริมทั้งหมด ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 39,170 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ต่างชาติลงทุนเพิ่มร้อยละ 253

ทั้งนี้ การยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ มีจำนวน 245 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 84,104 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวนโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่วนมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 253 สำหรับประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ

1.ญี่ปุ่น จำนวน 55 โครงการ เงินลงทุน 26,845 ล้านบาท

2.จีน จำนวน 38 โครงการ เงินลงทุน 9,072 ล้านบาท

3.สิงคโปร์ จำนวน 29 โครงการ มูลค่า 5,447 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านโครงการ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 29 ของโครงการจากต่างชาติทั้งหมด แต่หากพิจารณาในด้านมูลค่าการลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

BOI ออกมาตรการหนุน SME ลงทุน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

GMS Economic Corridors ถนนสายการค้าและการลงทุน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น