ลาวโหมลงทุนต่างชาติ คาด GDP ปีนี้โต 6.5

การเติบโตของเศรษฐกิจและความเปราะบางในบางเรื่องของการลงทุนต่างชาติ ก็เป็นไปได้มากว่าสิ้นปีนี้เศรษฐกิจลาวจะโตกว่าปีที่แล้วที่ GDP ขยายตัวร้อยละ 6 ปีนี้โต 6.5

ต้นปีมานี้ รัฐบาล สปป. ลาว ได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนกว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจากการแถลงของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง สาระสำคัญ คือการสรุปภาพรวม เศรษฐกิจลาว ปีที่ผ่านมาและวางเป้าหมายการลงทุนในปี 2562 นี้

3 ดาวเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจลาวปี 62

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

โดยนายคําเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีความสําคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะรับผิดชอบงานส่งเสริมการลงทุนขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้มีการปรึกษาหารือตามขั้นตอนของกฎหมายและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2562

โดยคาดว่า ปี 2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายพอสมควร โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้คาดการณ์การขยายตัวของ GDP จะขยายตัวร้อยละ 6.7 ขึ้นไป ด้านการส่งเสริมการลงทุนได้กําหนดให้มีการลงทุน จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 52.06 ของการลงทุนทั้งหมด ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนถือว่ามีความสําคัญลําดับต้นและเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป. ลาว และในปี 2562 รัฐบาล สปป. ลาว จะเน้นการพัฒนาการมีรายรับของบุคคลที่มีผลต่อเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก

เศรษฐกิจลาว

ท่าแขก-คำม่วน แหล่งยอดนิยมทุนต่างชาติ

เขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก แขวงคำม่วน นับเป็นศูนย์กลางการลงทุนอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางของ สปป.ลาว ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ห่างจากตัวเมืองท่าแขก 16 กิโลเมตร มีถนนหมายเลข 12 เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่าง ไทย ลาว และเวียดนาม โดยมีทางออกสู่ทะเลที่ท่าเรือหวุงอ่าง จังหวัดฮ่าติ่ง ของเวียดนาม และที่ท่าเรือในกรุงเทพมหานคร

นายนงสะหวัน ทำมะวง รองประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก กล่าวว่า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขกคึกคักมากขึ้น เนื่องจากแขวงคำม่วนเร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งดำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน ในปี 2561 มีการลงทุนแล้ว 22 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 12.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการลงทุนภายใน 15 โครงการ การลงทุนจากต่างประเทศ 2 โครงการ การลงทุนร่วมระหว่างนักลงทุนภายในกับต่างประเทศ 5 โครงการ และล่าสุดมีโครงการลงทุนร่วมระหว่างนักลงทุนภายในกับต่างประเทศ  มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มอีก 1 โครงการ

ด้านนายดาวไหล แก้วดวงดี หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน และประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก รายงานว่า ในปี 2562 มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของบริษัท โจ้บุนมี กรุ๊ป ซึ่งได้รับสัมปทานที่ดินสำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า โครงการผลิต แปรรูป ผลิตภัณฑ์หุ้มห่อสินค้าและผลิตชิ้นสินค้าเพื่อใช้ภายในและส่งออกต่างประเทศ เช่น ประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายเทคโนโลยีครบวงจร สิ่งทอ เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย อาหาร เครื่องหนัง โรงงานผลิตกระดาษทราย และสถานีบริการน้ำมัน

รวมทั้ง บริษัทอาคะเนลาวเอสอีแซด จำกัด ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อพาร์ทเม้นท์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตการค้าและบริการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเป็นโครงการร่วมกับบริษัท หูเป่ยฮาวยี่ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจีนร่วมทุนมีมูลค่าการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ADB คาด GDP ลาวขยายตัว 6.5 % ในปีนี้

จากการส่งเสริมการลงทุนในทุกทางของ สปป.ลาว ทำให้ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ประเมินว่า GDP ของลาวในปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 โดยนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว ระบุว่า เศรษฐกิจของ สปป. ลาว จะยังคงขยายตัวได้ดี เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า การก่อสร้าง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้เสนอให้รัฐบาล สปป. ลาว รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาค ลดภาระหนี้สิน ปรับปรุงการคุ้มครองด้านการเงินด้วยการเพิ่มการจัดเก็บรายรับ และลดการขาดดุลงบประมาณประจำปีของรัฐ

สำหรับอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2562 – 2563 คาดว่าจะอยู่ในระดับร้อยละ 2 สาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่ลดลงในตลาดโลก ในขณะที่ราคาอาหารทั่วไปยังคงที่ เนื่องจากมีการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรม ด้านการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.5 ของ GDP และร้อยละ 10 ในปี 2563 การส่งออกกระแสไฟฟ้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกของประเทศที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 ในปี 2562 – 2563

ในขณะเดียวกันการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 ในปี 2562 และร้อยละ 12 ในปี 2563 โดยเป็นการน้ำเข้าเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า ทางด่วน และทางรถไฟ นอกจากนี้ คาดว่าคลังสำรองที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะลดลงและมีมูลค่าต่ำกว่า1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2562

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตที่ดีของเศรษฐกิจลาวนับเป็นผลจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการกระจายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของลาว ทั้งจาก ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย

กระนั้นแม้จะเป็นโอกาสที่เศรษฐกิจลาวจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแต่การสร้างสมดุลการลงทุนต่างชาติในประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทางรัฐบาลลาวก็เคยประสบกับการลงทุนของจีนที่มีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างมาก

ขณะที่กลุ่มทุนไทย แนวหน้านี้ทุนไทยที่มีศักยภาพก็ไปปักธงในเขตเศรษฐกิจใหม่ของลาวอีกมากเช่นกัน ขณะที่รายย่อยก็เริ่มไปแสวงหาตลาดในลาวมากขึ้น น่าจับตาว่าสิ้นปีนี้เศรษฐกิจลาวจะแรงสักแค่ไหน  

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

ญี่ปุ่นลงทุนเพิ่มฟาร์มเลี้ยงวัวสปป.ลาว เทียบเท่าโกเบ

อย่าพลาด ! จำปาสัก แขวงน่าลงทุนใน สปป.ลาว

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น