เป็นผู้ประกอบการให้รวย ต้องไปงานนี้ “Startup Thailand 2016”

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 11 พันธมิตร ระดมสุดยอดนักธุรกิจนานาชาติและอีกมากมาย เติมเชื้อเพลิงให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ในงาน “Startup Thailand 2016” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย อีกทั้งสนองนโยบายรัฐฯ ที่มุ่งให้เป็นปีแห่ง Startup

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ทางกระทรวงฯ จะจัดงาน “Startup Thailand 2016” เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Startup Unite” โดยจับมือ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย

ดร.พิเชฐ ได้เปิดเผยอีกว่า กิจกรรมภายในงาน จะมีระดมผู้ประกอบการรายใหม่ของประเทศให้มารวมตัวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน ด้วย

โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาและทำงานมาระยะหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร บริษัท หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการบ่มเพาะให้บริการ หรือมีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการขนาดย่อม อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย  และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ให้ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ต้องการให้ปีนี้เป็นปีแห่ง Startup และสามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปเป็นฮับของอาเซียนได้ในอนาคต

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แสดงความคิดเห็น