ส่อง SME เวียดนาม แข่งขันรุนแรงใน AEC

จับตา ! การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด AEC ที่เวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญแนะ SME ควรผูกมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในและทั่วโลก ติดปีกศักยภาพสู่ความมั่งคั่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ SME ในเวียดนามจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด AEC ดังนั้นจึงควรจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคนี้และทั่วโลก  เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของตนให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น

ผู้ประกอบการ SME มองว่า อัตราภาษีที่ชวนให้น่าลงทุนในเวียดนามนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้หันมาสนใจ AEC  ถึงแม้จะมีภาวะความกดดันภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นก็ตาม ซึ่งทางสำนักข่าว  Vietnam News Agency ก็ได้ระบุเช่นกันว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้ควรจะยึดมั่นในแนวทางนี้ เพื่อที่จะได้พัฒนาสินค้าและธุรกิจของตนในอนาคต

นาย Võ Trí Thành ผู้อำนวยการแห่งสถาบันการจัดการด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า เวียดนามควรจะพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจโลก ผู้ประกอบการ SME ในเวียดนามควรจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทยักษ์ใหญ่และองค์กรระดับโลก เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีพัฒนาธุรกิจจากบริษัทเหล่านั้น

ส่วนนาย Nguyễn Thị Vạn Thọ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินทั่วไปแห่ง Danapha กล่าวว่า ขณะที่การบูรณาการเกิดขึ้นในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการใน AEC จะนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ามาในตลาด AEC มากขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยา เพื่อป้อนสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ทางด้านนาย Phan Thế Ruệ ประธานสมาคมปิโตรเลียมเวียดนาม กล่าวว่า ภาระผูกพันภายใต้ ATIGA จะเป็นข้อตกลงครั้งแรกใน AEC มีผลต่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาด้วย

แสดงความคิดเห็น