The Power of Habit:สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1%

The Power of Habit : Why We Do What We Do in Life and Business เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2012 เขียนโดย Chales Duhigg นักข่าวแห่งหนังสือพิมพ์ New York Times ผู้ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ สาขา Explanatory Report ในปี 2013

หนังสือเล่มนี้ติดอันดับขายดีถึง 60 สัปดาห์ในการจัดอันดับหนังสือขายดีของหนังสือพิมพ์ New York Times รวมทั้งยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดแห่งปีโดย The Wall Street Journal และ Financial Times อีกด้วย สำหรับภาษาไทยนั้นได้รับการแปลในชื่อว่า สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1%

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้เราเห็นว่านิสัยที่ติดตัวเรามานั้น สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งถ้าเรารู้จักนิสัยของเรา ๆ ก็จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตหรือธุรกิจ รวมไปถึงสังคมได้  โดยเนื้อหาในเล่มจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

ส่วนแรกจะอธิบายถึงนิสัยของคนเราว่าก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไร มีวงจรแห่งนิสัยอย่างไร และหากเราต้องการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี เราจะสามารถเปลี่ยนมันได้อย่างไร

ส่วนที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับนิสัยขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องของการนำเอาหลักการเรื่องวงจรแห่งนิสัยที่ผู้เขียนกล่าวถึงในช่วงแรกมาประยุกต์ใช้กับองค์กร เป็นการค้นหานิสัยหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ และการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น โดยผู้เขียนยังได้อธิบายถึงการวิเคราะห์นิสัยของผู้บริโภคที่นักการตลาดสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ โดยที่เขาเหล่านั้นไม่เคยรู้ตัวด้วยซ้ำไป

ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องนิสัยของสังคม ที่กล่าวถึงวิธีในการสร้างนิสัยใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ในแต่ละบท ผู้เขียนพยายามอธิบายและโยงให้เราเห็นว่านิสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอย่างไร ผ่านเรื่องเล่า ผลการทดลอง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งภาคธุรกิจ เช่น สตาร์บัคส์กับการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จให้กับพนักงาน ที่ทำให้สตาร์บัคส์กลายเป็นร้านกาแฟที่ชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทั่วโลก และกรณีศึกษาทางสังคม เช่น การณรงค์เรื่องการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

The Power of Habit : Why We Do What We Do in Life and Business นี้บอกเราว่าหากเราสามารถอ่านตัวเองออก เข้าใจนิสัยที่เราเป็นอยู่ เราก็จะสามารถนำมันมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งก็จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จ
สำหรับคุณล่ะ รู้หรือยังว่านิสัยส่วนไหนของคุณที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณได้ หรือองค์กรของคุณมีวัฒนธรรมแบบไหน และควรจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น