SME เฮ! รัฐฯ ช่วยแก้กฎหมายขจัดหนี้

กรมบังคับคดีอัดออกซิเจนเต็มถัง เติมพลังกู้วิกฤติชีวิตติดหนี้ของ SME ที่กำลังทรุด เร่งรุดเสนอแก้ไขกฎหมายล้มละลาย พ่วงท้ายด้วยกฎหมายแก้หนี้ครัวเรือน หนี้บัตรเครดิต และหนี้ทั่วไป ให้หายใจหายคอคล่องขึ้น

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีอยู่ระหว่างเสนอแก้ไขกฎหมายที่สำคัญๆ หลายอย่าง โดยเฉพาะกฎหมายฟื้นฟูกิจการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขึ้นมาครั้งแรก จากกฎหมายเดิมที่เป็นการฟื้นฟูสภาพธุรกิจให้แก่บริษัทที่เป็นมหาชน (บมจ.) ทำให้บริษัทขนาดเล็กไม่มีโอกาสที่จะฟื้นฟูกิจการ ส่วนกฎหมายที่จะเสนอให้มีการแก้ไขนั้น จะรวมทั้งกฎหมายล้มละลายด้วย

ส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนก็ถือเป็นปัญหาสำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงได้ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเรื่องนี้ด้วย โดย ธปท.ได้เสนอว่า ควรมีการติดตามและให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินแก่ลูกหนี้ในชั้นบังคับคดีและไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย   เพื่อป้องกันลูกหนี้กลุ่มนี้ไม่ให้กลับมามีปัญหา และต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีอีก

ตามสถิติหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยนี้ ส่วนใหญ่เป็นหนี้รายย่อย มีวงเงินไม่เกิน 1.5  ล้านบาทต่อราย ได้แก่ หนี้ SME หนี้บัตรเครดิต และหนี้สินทั่วไป

ขณะเดียวกันหนี้นอกระบบส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ของเกษตรกร ซึ่งกรมบังคับคดีได้ประสานงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำไปดูแลบางส่วนตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส.ดำเนินการอยู่

เมื่อมาดูในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) พบว่า เรื่องที่เข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยมี  3,048 เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ 1,311.77 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 2,534 เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ 760.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราความสำเร็จ 83.13%

แสดงความคิดเห็น