พาณิชย์จังหวัด งัดกลยุทธ์เพิ่มรายได้ชุมชน

พาณิชย์จังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ เร่งหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรชุมชน การแปรรูป ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทั่วประเทศ

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและราคาขึ้นลงตามฤดูกาล ทำให้บางครั้งเกษตรกรขายผลผลิตได้ดี แต่บางครั้งขายไม่ได้ราคา กระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เร่งหากลยุทธ์เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการตลาด เพิ่มความหลากหลายของสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์คุณภาพ การแปรรูป และที่สำคัญคือ การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ

หนึ่งในพาณิชย์จังหวัดที่นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จ เช่น พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เช่น หอมแดง และกระเทียม เตรียมยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในเร็วๆ นี้ รวมทั้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทันที นั่นคือ จากเดิมขายเพียงกิโลกรัมละ 50 บาท ขายได้ในราคาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว

นอกจากนี้ ยังมีพาณิชย์จังหวัดอีกหลายแห่งที่แจ้งถึงผลการดำเนินโครงการสำเร็จ พบว่า บางจังหวัดสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวไปทำเป็นเครื่องสำอางได้ผลดีมาก การทำน้ำตาลจากมะพร้าว การทำพืชอินทรีย์เข้าห้างสรรพสินค้า เพื่อจำหน่ายในโซนกรีนมาร์เก็ต และการผลิตสินค้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย

แสดงความคิดเห็น