สคร. เวียดนาม เผยมูลค่าการค้า ออนไลน์ ทะลุ 7.5 พันล้านดอลลาร์

Ken Research คาดการณ์ ตลาดออนไลน์ ค้าปลีกเวียดนาม ทะลุ 7.5 พันล้านดอลลาร์ ใน 2019

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เผยแพร่รายงานเวียดนามอีโคโนมิก ไทมส์ เกี่ยวกับความคืบหน้าสำคัญในการค้าออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลและผู้ประกอบการ (G2B)

สำหรับประเทศเวียดนาม แนวโน้มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในธุรกิจการค้า ออนไลน์ เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการนักลงทุนชาวไทยที่สนใจตลาดเวียดนาม น่าจะนำเทคโนโลยีหรือศึกษาเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อเจาะเข้าถึงช่องทางการตลาด

ในรายงานอธิบายว่าแนวโน้มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในธุรกิจการค้าออนไลน์ มีผู้ประกอบการถึงร้อยละ 26 ที่มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และร้อยละ 18 มีแอพพลิเคชั่นมือถือที่ให้บริการธุรกิจสูงกว่าอัตราส่วนร้อยละ 11 ของปี 2014 สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลจะนำมาเป็นพื้นฐานผลสำรวจเกี่ยวกับดัชนีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2015 ที่ผ่านมา โดยสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จากการสำรวจผู้ประกอบการทั่วประเทศเกือบ 5,000 ราย มีการค้า ออนไลน์ เพิ่มขึ้นสูงมากขึ้น โดยการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ใช้  (B2C) มีผู้ประกอบการร้อยละ 95 ใช้อีเมลในการทำกิจการธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อขายบนอุปกรณ์โทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2015 และเว็บไซต์ร้อยละ 26 มีเวอร์ชั่นสำหรับบนโทรศัพท์มือถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2014

นอกจากนี้  ผลสำรวจยังเผยอีกว่า ในปี 2015 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการร้อยละ 28 ที่เข้าร่วมการสำรวจใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ เพื่อบริการทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2014 ซึ่งเครือข่าย ออนไลน์ ได้กลายเป็นสื่อกลางทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการหลายๆ ราย โดยผู้ประกอบการได้ใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ เพื่อโฆษณาเว็บไซต์ร้อยละ 47 สำหรับการประเมินประสิทธิภาพเกี่ยวกับการโฆษณาบนเพจ ผู้ประกอบการร้อยละ 32 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโฆษณาบนเว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูง ด้านการใช้อีเมลเพื่อสั่งซื้อสินค้า มีผู้ประกอบการร้อยละ 77 ใช้ และอีกร้อยละ 35 ของผู้ประกอบการใช้เว็บไซต์ในการสั่งซื้อสินค้า สำหรับรายได้จากเพจ ออนไลน์ มีร้อยละ 43 ของผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการประเมินของสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เวียดนาม ในขณะนี้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เวียดนามกำลังเข้าสู่ช่วงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามสัดส่วนของผู้ใช้ ออนไลน์ ที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่   ในปี 2015 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการเจริญรุ่งเรืองที่แทรกซึมเข้าไปในธุรกิจทุกๆ ด้าน จนกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของกระบวนการสร้างสังคมสารสนเทศและเศรษฐกิจ  ตั้งแต่ปี 2016  ถึงปี 2020 หรือแม้กระทั่งจนถึงปี 2025 อาจเป็นระยะเวลาที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เวียดนามพัฒนาได้เร็ว ช่วงท้ายปี 2015 ที่ผ่านมา Ken Research คาดการณ์ว่า ขนาดตลาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกเวียดนามในปี 2019 จะบรรลุ 7.5 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ดี  ทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการดำเนินการการค้าอิเล็กทรอนิกส์เชิงลึกได้ ตลอดจนบริการจัดส่ง  การตอบสนองใบสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงิน ออนไลน์ ยังไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนั้น ดัชนีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2015 ยังสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อแตกต่างกันอย่างมากระหว่างท้องถิ่น และแนวโน้มนี้จะเพิ่มขึ้นในปีถัดไป

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

ออนไลน์

แสดงความคิดเห็น