รัฐฯ อัดฉีด 6 หมื่นล้าน กระตุ้นท่องเที่ยวท้องถิ่น

อปท. จับมือพันธมิตร เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ อัดฉีดเต็มที่ 6 หมื่นล้านบาท ให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด และจัดงาน “สานพลังท้องถิ่นประชารัฐ” เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ทั่วทุกภาค

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยหลังจากเป็นประธานการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว ว่า ตนได้หารือกับตัวแทนของหน่วยงาน อปท. ได้แก่ นายกสมาคม อปท. ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตัวแทนสันนิบาตเทศบาล รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยหารือเกี่ยวกับงบประมาณจากเงินสะสมของ อปท.เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับจัดสรรวงเงินประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

นายสมคิด ได้ระบุว่า งบดังกล่าวเป็นเงินของท้องถิ่น การดำเนินการจึงต้องให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด โดยผ่านโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นกระทรวงท่องเที่ยวฯ และ ททท.ได้กำหนดพื้นที่ที่จะมีการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

ในประเด็นเรื่องการนำเงินใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลนั้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต โดยการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรระดับพื้นที่นำไปใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ และแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของประชาชน

สำหรับโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวนั้น ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อคัดกรองโครงการ ประกอบด้วย กระทรวงท่องเที่ยวฯ และอปท. ทำงานร่วมกัน

ขณะเดียวกัน วันที่ 7 เม.ย.ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงาน “สานพลังท้องถิ่นประชารัฐ”  โดยพล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการเริ่มโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ในท้องถิ่นทั่วประเทศด้วย

แสดงความคิดเห็น