แนะสิงคโปร์เร่งเยียวยา SME ก่อนย้ายแหล่งผลิต

รมต.การคลังคนใหม่สิงคโปร์ ตื่นตัวเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในสิงคโปร์ที่กำลังวิกฤติ ท่ามกลางภาวะตลาดเงินทั่วโลกผันผวน แนะให้ฮึดสู้ เร่งปรับตัว หานวัตกรรม และตลาดใหม่

การให้การรับรอง นาย  Heng Swee Keat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสิงคโปร์ เพื่อจะได้เริ่มดำเนินการเรื่องงบประมาณ ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่สิงคโปร์ในช่วงที่ผลประกอบการย่ำแย่ ให้ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงระยะสั้นได้

เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการปกป้อง น้ำมันราคาตก และตลาดเงินทั่วโลกเกิดภาวะผันผวน โดยเฉพาะภาคการผลิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งในห้าของภาคธุรกิจสำคัญในระบบเศรษฐกิจสิงคโปร์ แต่คาดหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ ฟื้นตัวภายในปีนี้ แต่ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SME ยังต้องการความช่วยเหลือ เพื่อจะได้รับมือกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้

มีผู้ประกอบการจำนวน 190,000 รายในสิงคโปร์ ถือเป็นกว่า 90% ของผู้ประกอบการ SME ทั้งหมด แต่มีการจ้างงานเพียง 70%  เท่านั้น โดยเฉพาะในปี 2014 ผู้ประกอบการ SME ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิงคโปร์นั้น มีเพียงครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่านั้น

จะเห็นได้ชัดว่า มีการกำหนดขอบเขตไว้ ถือเป็นกุญแจสำคัญในภาคการผลิตของสิงคโปร์ ฉะนั้นจึงควรเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME แต่ในระยะสั้นเท่านั้น ผู้ประกอบการเองก็ควรเร่งปรับตัวด้วยการผลิตในขั้นที่สูงขึ้น  รวมทั้งค้นหานวัติกรรมและตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

รัฐบาลสิงคโปร์ได้เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ให้เม็ดเงินนำไปปรับโครงสร้างหนี้ ทางด้านองค์กรเพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ (Spring Singapore) มอบทุนให้มากขึ้นกว่า 20,000 บริษัท สำหรับโครงการ 22,000 แห่งในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่ามากกว่าสองเท่าของจำนวนบริษัทที่เคยได้รับการสนับสนุนในปี 2014

ขณะที่นักวิเคราะห์แนะ รัฐบาลสิงคโปร์ควรให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ มิใช่ซื้อเวลา เพราะผู้ประกอบการ SME อาจย้ายกิจการไปยังแหล่งอื่นในอนาคตก็เป็นได้

แสดงความคิดเห็น