รุกหนัก ภาครัฐเร่งโชว์ศักยภาพ เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย

พาณิชย์ฯ เปิดตัวการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน รัฐหนุนให้สิทธิพิเศษทางการค้า ด้านนักวิชาการชี้ ไทยยังเสียเปรียบเพื่อนบ้าน แนะรัฐบาลทบทวนอัดฉีดสิทธิเพิ่ม

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน “Open House เดินหน้า เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ” ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า ทางกรมการค้าต่างประเทศได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติและไทย รวมถึงผู้ที่สนใจ เพื่อทำการลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมรอบด้าน และจะนำมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาใน เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีก 9 แห่งทั่วประเทศไทยต่อไป โดยมีการคาดการณ์ว่าหากมีการลงทุนในการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นจะสามารถช่วยส่งเสริมให้การค้าชายแดนมีการขยายตัวมากขึ้น

สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ด้านการให้สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยนั้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยถือว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะจุดแข็งด้านการค้าชายแดนไทยด้วยภูมิศาสตร์และพร้อมด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับระบบขนส่ง รวมถึงเมื่อมีการผลักดันพัฒนาเขตการค้าชายแดนให้กลายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  จะช่วยทำให้การค้าชายแดนของไทยขยายตัวมากขึ้นอีก จากที่ผ่านมาแม้ว่ามูลค่าการค้าตลาดโลกยังคงชะลอตัว แต่ตัวเลขการค้าชายแดนไทยกลับสวนทาง โดยมีการขยายตัวขึ้นอย่างน่าสนใจ

สำหรับตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนไทยในปี 2558 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาท ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี 2559 นี้ มูลค่าทางการจะไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาท อีกทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการเข้ามาลงทุนนั้น ประกอบด้วยโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งจะมีการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา และระยะที่ 2 ประกอบด้วย หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส

จากนั้นนายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นยังมีความน่าสนใจระดับปานกลาง โดยไทยให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น สปป. ลาว ที่นักลงทุนนั้นสามารถถือครองที่ดินได้นานถึง 99 ปี ส่วนเวียดนามได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลา 15 ปี แต่ถึงกระนั้นจุดแข็งข้อได้เปรียบเรื่องทักษะแรงงานมีฝีมือและเรื่องโลจิสติกส์ของประเทศไทยก็ยังสามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับนักลงทุน โดยจากการจัดอันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานไทยอยู่ที่ 44 ของโลก ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ยังอยู่ลำดับที่ 70 – 80

ทั้งนี้ นักลงทุนและผู้ประกอบการก็ยังคงต้องพิจารณาตลาดอย่างละเอียดในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน  จากการที่ประเทศไทยนั้นยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans – Pacific Partnership : TPP) ซึ่งทำให้ประเทศไทยกลายเป็นข้อเสียเปรียบให้กับประเทศเวียดนาม และรัฐบาลไทยจำเป็นต้องทบทวนสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนให้มากขึ้นอีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

เขตเศรษฐกิจพิเศษ sme

แสดงความคิดเห็น