กรมพัฒนาธุรกิจฯ รุก! พัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีช่วยภาคธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดอาวุธเพิ่มศักยภาพ จับมือพันธมิตรเร่งพัฒนาสุดยอดซอฟท์แวร์บัญชีของกรมฯ ในโครงการ “DBD Connect” เพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมบัญชี และ DBD e-Filing สู่ภาคธุรกิจ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการ Re-Key ข้อมูลงบการเงินเข้าระบบ DBD e-Filing ด้วย

ดังนั้น ทางกรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตซอฟท์แวร์บัญชีชั้นนำ 11 แห่ง และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดทำ “โครงการ DBD Connect” เพื่อเชื่อมโยงซอฟท์แวร์บัญชีของผู้ผลิตซอฟท์แวร์กับระบบ DBD e-Filing ของกรมฯ ไปสู่ภาคธุรกิจทั้งหมด

โครงการฯ ดังกล่าวค่อนข้างประสบความสำเร็จ ซึ่งกรมฯ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ผลิตซอฟท์แวร์บัญชีที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาระบบบัญชีให้เชื่อมโยงกับระบบ DBD e-Filing ได้แล้วถึง 6 ราย ขณะเดียวกันยังมีอีก 5 ราย ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้

ดังนั้น นิติบุคคล ผู้ทำบัญชี และสำนักงานบัญชี ที่ใช้ซอฟท์แวร์บัญชีของผู้ผลิตทั้ง 6 ราย สามารถติดต่อไปยังผู้ผลิตซอฟท์แวร์เพื่อขอใช้งานระบบ DBD Connect ได้

กรมฯ คาดว่าภาคธุรกิจจะสามารถส่งงบการเงินได้ครบทุกรายภายในสิ้นปี 2559 นี้

แสดงความคิดเห็น