“แฟรนไชส์ไทย” ติดปีก “พาณิชย์” เตรียมพาบินลัดฟ้าโกอินเตอร์

“แฟรนไชส์ไทย” ติดปีก กระทรวงพาณิชย์ เตรียมพาลัดฟ้าโกอินเตอร์ขยายกิจการไปเมียนมาร์และฟิลิปปินส์ พร้อมติวเข้มเคล็ดลับขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ 30 ราย จากกูรูแฟรนไชส์ชื่อดังระดับเอลิสต์ หวัง!! ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ในอาเซียนให้นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเลือกช้อปกิจการ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมฯ เตรียมพาผู้ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย จำนวน 30 ราย ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ไปร่วมงานแสดงธุรกิจและเจรจาธุรกิจที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559” เพื่อเจรจาซื้อ-ขายและขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ การนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก และมีโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ นับเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จำนวน 23 กิจการ 5 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม (12 กิจการ) บริการ (1 กิจการ) การศึกษา (3 กิจการ) ความงาม/สปา (2 กิจการ) และ ค้าปลีก (5 กิจการ) สามารถขยายเครือข่ายธุรกิจไปได้แล้วกว่า 38 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ กรมฯ เตรียมจัดติวเข้มพร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก หรือ Coaching ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจและการเจรจาธุรกิจในต่างประเทศแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ทั้ง 30 ราย ที่จะร่วมเดินทางไปเมียนมาร์และฟิลิปปินส์ โดยได้เชิญกูรูแฟรนไชส์ชื่อดังระดับเอลิสต์ของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยง เช่น ดร.พีระพงษ์    กิติเวชโภคาวัฒน์ อาจารย์สายัณห์ ไวรางกูร ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปขายและขยายเครือข่ายในต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการขายแก่รุ่นน้อง โดยหัวข้อหลักที่จะจัดติวเข้ม ได้แก่ 1) การออกแบบระบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 2) การออกแบบคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 3) การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 4) การเตรียมความพร้อม สำหรับการขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ และ 5) กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีในต่างประเทศ โดยทั้ง 5 หัวข้อจะดำเนินการติวเข้มเป็นระยะเวลา 2 วัน (วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2559) ณ ห้องม่วงมงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง กูรูจะประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะร่วมเดินทางฯเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการปรับปรุงเพื่อปิดจุดอ่อน และพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมจุดแข็งของตนเอง ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมเจรจาธุรกิจจริง

ทั้งนี้ หลังจากการเข้าร่วมแสดงธุรกิจและเจรจาธุรกิจ ทั้ง 2 ประเทศแล้ว กรมฯ จะทำการประเมินผล รวมทั้ง สรุปจุดอ่อน – จุดแข็งของธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้ง 30 รายอีกครั้ง เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาทำการปรับปรุง และพัฒนาระบบแฟรนไชส์ของไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของนักธุรกิจต่างประเทศได้ โดยกรมฯ คาดหวังว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย” จะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงและประสบความสำเร็จในการนำธุรกิจขยายเครือข่ายสู่ต่างประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ในภูมิภาคอาเซียนที่นักธุรกิจต่างชาติพร้อมเดินทางเข้ามาเลือกช้อปกิจการและนำไปขยายเครือข่ายธุรกิจในประเทศของตนด้วยความภาคภูมิ

แสดงความคิดเห็น