กัมพูชาเรียกร้องให้แรงงานในต่างแดนกลับถิ่น ร่วมสร้างเศรษฐกิจบูม

ฟังเสียงเรียกร้องจากรัฐบาลกัมพูชา ที่อยากให้แรงงานชาวกัมพูชาซึ่งไปทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักร ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ กลับมาทำงานในประเทศของตน ถึงแม้ว่าจะเป็นแรงงานที่มีปัญหาก็ตาม เพราะปัจจุบันรัฐบาลให้ผลตอบแทนค่าจ้างในอัตราที่ดีขึ้น ทั้งภาคสินค้าและบริการแล้ว

Sok Siphana ที่ปรึกษารัฐบาล ได้ขึ้นบรรยายในงาน “โอกาสของผู้ประกอบการใน AEC” ว่า ประเทศกัมพูชายินดีต้อนรับนักลงทุนจากทุกเชื้อชาติ แต่ชาวกัมพูชาในต่างแดนจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ เพราะเป็นชาวกัมพูชาด้วยกันเอง เป็นเจ้าของภาษาเอง มีความรู้ด้านเทคนิคสูง และถ้าสามารถหาพันธมิตรด้านการลงทุนได้ จะมีโอกาสทางการลงทุนในกัมพูชามากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในภาคบริการที่มีโอกาสมากกว่าภาคการผลิต เพราะภาคการผลิตจำเป็นต้องใช้แรงงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก แต่ภาคบริการต้องการคนทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวก็สามารถเข้ามาลงทุนในกัมพูชาได้

Mey Kalyan ที่ปรึกษาอาวุโสของคณะมนตรีศาลเศรษฐกิจ เปิดเผยในหนังสือพิมพ์เขมรไทม์ว่า ทรัพยากรมนุษย์และแรงงานที่มีฝีมือ มีความสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รัฐบาลมีความพยายามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้น

กัมพูชาจะต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนาม รัฐบาลจึงต้องพยายามอย่างหนักที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น