วิเคราะห์ปัจจัยหลัก หนุนอินโดฯ โตต่อเนื่อง

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของการเปิดอาเซียน และตลาดมีการขยายตัวได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงปี 2015 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดอินโดนีเซียขยายขึ้นมาได้นั้น ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และการสนับสนุนโดยรัฐบาล

ประชากรหนุ่มสาวส่งเสริมการขยายตลาดในอินโดนีเซีย

จากการที่อัตราการเจริญเติบโตภายในประเทศอินโดนีเซียที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและรวดเร็ว โดยการจ้างงานและการบริโภคที่มากขึ้น จะเปิดโอกาสให้กับตลาดที่มีประชากร 253 ล้านคน ที่สำคัญคือ มีความเป็นไปได้สูงมากที่บริษัทญี่ปุ่นจะย้ายฐานการผลิตรถยนต์มาที่อินโดนีเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชากรหนุ่มสาว

ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการขยายตลาดในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่า 17,000 เกาะ โดยพื้นที่หมู่เกาะนี้สามารถรองรับธุรกิจการเกษตรในปัจจุบันและอนาคตได้ นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน ยาง โกโก้ ปาล์มน้ำมันสำหรับน้ำมันปาล์มดิบ

การสนับสนุนโดยรัฐบาลส่งเสริมการขยายตลาดในอินโดนีเซีย

รัฐบาลมีความพยายามที่จะส่งเสริมตลาดด้วยนโยบายผุดโครงการมากมาย เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดราคาน้ำมัน โดยยังมีบริการที่รวดเร็วและรัดกุมจากคณะกรรมการประสานงานการลงทุน (BKPM) ในการออกใบอนุญาตสำหรับนักลงทุนอีกด้วย

การบริโภคภายในประเทศ ส่งเสริมการขยายตลาดในอินโดนีเซีย

การบริโภคภายในประเทศนั้นมีอัตราที่สูง อันเนื่องจากความหลากหลายของประชากร โดยภาคหลักจะอยู่ที่การผลิตและการประมวลผลเพื่อสนองความต้องการของประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุน GDP ของประเทศ โดยอุตสาหกรรมหลักนั้นได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและการขนส่ง สารเคมีและสิ่งทอ จากภาคการผลิตตามด้วยภาคการเกษตรรวมถึงป่าไม้ สวน การเกษตร การประมง การค้า และภาคการบริการ ส่วนเหมืองแร่นั้นมีน้ำมันและก๊าซมากกว่าครึ่ง ดังนั้นอินโดนีเซียจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ได้นำออกมาใช้น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง เพราะการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับของ GDP ของประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter2_มีนาคม-2559_8 (1)

แสดงความคิดเห็น