เวียดนามหนี้พุ่ง! รับเศรษฐกิจบูม หลังเปิด AEC

นักลงทุนโปรดฟัง! เวียดนามกังวลหลังพบว่าหนี้สาธารณะพุ่งสูง หลังนายกฯ เร่งพัฒนาประเทศ จนเศรษฐกิจบูมกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อปลายปี 2014 ธนาคารโลกได้ประกาศว่า หนี้สาธารณะในเวียดนาม รวมทั้งหนี้รัฐบาลรับประกัน หนี้รัฐบาลท้องถิ่น รวมแล้ว 110,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นยอดหนี้ที่สูงกว่าที่รัฐบาลได้ประมาณการณ์เอาไว้ เท่ากับ 59% ของ GDP ต่ำกว่าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเคยคาดการณ์ไว้ที่ 65%  แต่ตัวเลขนี้ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจเวียดนาม

Dr.Pham The Anh หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า หนี้สาธารณะของเวียดนามเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะเมื่อรวมกับหนี้ของรัฐวิสาหกิจเวียดนามแล้ว จะเป็นตัวเลข 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2014 GDP ของเวียดนามอยู่ที่ 186,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนในปี 2015 หนี้สาธารณะของเวียดนามมีร้อยละ 64 ของ GDP ซึ่งจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆ เป็นอัตราส่วนร้อยละ 38 เท่ากับของปี 2011 ตามที่ข้อมูลจากธนาคารของรัฐบาลเวียดนามระบุไว้ แต่ในความเป็นจริง หนี้สาธารณะของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทุกปี ตั้งแต่ปี 2010-2014 มาแล้ว

หนี้สาธารณะของเวียดนามเติบโตขึ้นมาก เป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลที่จะขยายเศรษฐกิจ การขยายถนน การส่งออก และอื่นๆ โดยนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากความเจริญเติบโตของเมืองสำคัญๆ ของเวียดนาม เส้นทางหลวง อุโมงค์ โรงงาน สนามบิน และรถไฟใต้ดิน ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ เศรษฐกิจเวียดนามเจริญเติบโตพุ่งพรวดแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดหนี้สินเฉลี่ยร้อยละ 42 ต่อ GDP เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

แสดงความคิดเห็น