เวียดนามเจ๋ง! นักลงทุนมีมุมมองที่ดี นำไปสู่การลงทุนคึกคัก ปี 2016

สำรวจพบ นักลงทุนมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการลงทุนในเวียดนาม และคาดว่าจะลงทุนอีกขึ้นอีกใน 12 ปีข้างหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามสุดคึก!

นักลงทุนเวียดนามคาดหวังว่า จะมีการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นจากรัฐวิสาหกิจ มากกว่าเจ้าของบริษัทหรือธุรกิจของครอบครัว เพราะผลจากการสำรวจครั้งที่ 14 ในภาคเอกชน ช่วงเดือนธันวาคม 2015 ถึงมกราคม 2016 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจในเวียดนาม โดยมีร้อยละ 86 คาดว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้า จะมีการลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้น

สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจเวียดนามนั้น ก็เพราะเกิดจากเมื่อเร็วๆ นี้เวียดนามได้พัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น เปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และยกเลิกข้อจำกัดสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่จะมาครอบครองเป็นเจ้าของในบริษัทที่จดทะเบียนใน AEC และความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ด้วย

ส่วนทางด้านหอการค้าอเมริกัน ได้ทำการประเมินผล พบว่า นักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับ 2 ใน AEC และยังได้รับความนิยมเข้ามาลงทุนมากขึ้น หลังจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP)

ดังนั้นจึงคาดว่า นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นอีก หลังจากได้ยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคไปแล้ว  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ง่ายต่อการลงทุน ทั้งเรื่องการจำกัดภาษีร้อยละ 90 ของสินค้าปัจจุบัน ซึ่งกฎนี้อยู่ภายใต้การจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากร  และการเข้าเป็นสมาชิกของ TPP จะช่วยให้เวียดนามสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานจากทั่วโลกได้ และเพิ่มปริมาณทางการค้ากับญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ได้

การสำรวจยังพบว่า ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม TPP นี้ คาดหวังกันว่า ปีนี้อาจมีปริมาณการซื้อมากกว่าปริมาณการขายด้วย

นอกจากนี้ ร้อยละ 39 ของผู้ตอบแบบสอบถาม สนใจที่จะเลือกช่องทางการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดด้วย

แสดงความคิดเห็น