Cloud Asset เปิดแผนให้บริการ Cloud พัฒนาธุรกิจ สู่ AEC

CEO แห่ง Cloud Asset เปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบ Cloud เพื่อให้ SME นำไปพัฒนาธุรกิจสู่ตลาด AEC

บรรยายพิเศษ “เทรนด์ IT กับโลจิสติกส์” ภายในงาน Logistics 4.0 for Thailand and AEC 2020 จัดขึ้นโดยกรมเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย วิทยากรพิเศษ นาย Hasan Malik  ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Cloud Asset ผู้ให้บริการด้านระบบ Cloud ให้กับองค์กรภาคธุรกิจและรัฐบาล

นาย Hasan กล่าวว่า เทรนด์หลักของ IT ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคโลจิสติกส์ 4.0 ภายในประเทศไทยนั้นคือภาคธุรกิจต่างๆ จะมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะสามารถควบคุมผ่านโทรศัทพ์มือถือสมาร์ทโฟนที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก  รวมถึงในการทำการค้าและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าเติบโตขึ้น และที่ผ่านมานั้นตลาด E–Commerce ก็เติบโตอย่างมาก ทุกวันนี้ผู้บริโภคไม่น้อยที่ใช้จ่ายสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน

CEO บริษัท Cloud Asset ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ด้านรูปแบบการทำธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปจากระบบ Data Driven จะกลายมาเป็นระบบ Big Data Driven ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการจัดการธุรกิจด้านต่างๆ เพราะการพยากรณ์ด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการแข่งขัน นอกจากนี้จะมีการนำ Cyber Frontier หมายถึง การสร้างพรมแดนโดยไซเบอร์ในบริษัทต่างๆ จากกรณีที่มีการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ง่ายขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ เริ่มมีความต้องการที่จะสร้างพรมแดนหรือกำแพงในการปิดกั้นข้อมูลบางส่วน เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต เป็นการป้องกันข้อมูลสำคัญของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้  โลจิสติกส์จะถูกพัฒนาเป็นระบบ Cloud มีการนำ IT เข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า  ส่วนผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องโลจิสติกส์ก็จะสามารถส่งของได้ง่ายขึ้น โดยกระบวนการเกี่ยวกับการส่งออกนั้นจะเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) จะมีการนำหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับคำสั่งและสื่อสารระหว่างกันได้เข้ามาใช้ในอนาคต โดยระบบที่เรียกว่า Cloud จะทำให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลได้ในทุกสถานที่และตลอดเวลา  ที่สำคัญคือ ทำให้สามารถพยากรณ์อนาคตได้จากข้อมูลที่อัพเดตล่าสุด

ทั้งนี้บริษัท Cloud Asset นั้นดำเนินธุรกิจทางด้านให้บริการเกี่ยวกับ Cloud เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถจัดการ  ลดความซับซ้อนเรื่องข้อมูล  รวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆ โทรคมนาคมและสื่อที่ต้องการประกาศ โดยใช้ผ่านระบบCloud ในองค์กรธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น โดยในอนาคตทางบริษัท Cloud Asset มีแผนที่จะพัฒนานำเทคโนโลยี Cloud มาใช้กับโลจิสติกส์ การรักษาความปลอดภัย การขนส่ง และภาคเกษตร

ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยี Cloud จะทำให้การเชื่อมโยงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างสะดวกทันสมัยตลอดเวลา เป็นการเตรียมพร้อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะ SME ไทย ยังมีจำนวนน้อยรายที่ใช้บริการระบบเทคโนโลยี Cloud เข้ามาจัดการเรื่องต่างๆ ในองค์กร

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter2_มีนาคม-2559_7 sme

แสดงความคิดเห็น