อีกเพียง 2 วัน มนุษย์เงินเดือน เสียภาษี ภ.ง.ด.91 แล้วหรือยัง!

เหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้นก็จะหมดเขตการเสียภาษีบุคคลธรรม ภ.ง.ด.91 เรามาดูว่ามีค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่สามารถช่วยประหยัดภาษีในปีนี้ได้

1.หักค่าใช้จ่าย 40 % ของรายได้ แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท

2.หักค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีก 30,000 บาท ถ้ามีคู่สมรสเพิ่มสามารถหักลดหย่อนเพิ่มได้อีก 30,000 บาท

3.ค่าลดหย่อนจากดอกเบี้ยการซื้อหรือสร้างบ้านตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4.ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองและคู่สมรสคนละ 30,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 120,000 บาท โดยต้องให้พ่อ หรือแม่ทำเอกสารรับรอง

5.ค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท และถ้าสามีหรือภรรยาทำประกันแล้ว ไม่มีรายได้ สามารถนำมาหักร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

6.หากประกันชีวิตทั่วไปหักลดหย่อนแล้วไม่ถึง 100,000 บาท สามารถนำประกันชีวิตแบบเบี้ยบำนาญ มารวมให้ได้ครบ 100,000 บาท

7.ส่วนที่เหลือของประกันชีวิตแบบบำนาญ หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท แต่เมื่อนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน RMF และ LTF  ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาท

8.หักค่าลดหย่อนประกันสังคมตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท

9.ถ้ากู้เงิน ธอส.มาซื้อบ้านในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้นำ 20 % ของราคาที่ซื้อไปหักค่าลดหย่อนได้

10.ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนพิการ ทุพพลภาพสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท

11.ลดหย่อนจากการบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 10 % ของรายได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

12.ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวไม่เกิน 15,000 บาท

13.ค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้าในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม  2558 ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

 

อย่าลืมหักค่าลดหย่อนให้ครบทุกรายการก่อนการประเมินรายได้สุทธิ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง

แสดงความคิดเห็น