สสว. จับมือพันธมิตร หนุนเอสเอ็มอีไทย รุกตลาดจีน

สสว. ร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียน-สากล และบริษัท โกลโบล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา “SME สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน”

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกหลักที่สำคัญของประเทศไทย รัฐบาลมีการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศมาโดยตลอด สำหรับ สสว. ที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนส่งเสริม SME ไทย จึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทย สามารถขยายสินค้าเข้าตลาดจีน อาทิ การร่วมมือกับสมาคมการค้าอาเซียน-สากล ในโครงการคาราวานแบรนด์ไทยไปทั่วจีน ในระหว่าง 22 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองอูหลู่มู่ฉี เขตปกครองตนเองซินเจียง ได้เปิดตลาดอุปโภคและบริโภค ทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องสำอาง และสปา ฯลฯ เป็นการกระชับความสัมพันธ์อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

“ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยาวนาน มีความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road) รวมถึงการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (AIIB) เพื่อสนับสนุนชาติอาเซียนลงทุน กลายเป็นโอกาสเพื่อผู้ประกอบการไทยครั้งสำคัญในการขยายการค้าไปสู่จีนที่มีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน” นางสาลินีกล่าว

สำหรับ สสว. ได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าอาเซียน-สากล จัดโครงการขยายตลาดในงาน “มหกรรมแสดงสินค้าเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2” นำโดยสมาชิก สสว. เดินทางไปเจาะช่องทางการค้าในเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม นี้ โดย สสว. ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEไทยที่เป็นสมาชิก สสว. เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ พร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจภายในงานดังกล่าว ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ China Fuzhou Haixia โดยผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดที่ สสว. หรือ Call Center 1301

แสดงความคิดเห็น