วิธีพาตัวเองออกจาก “กล่อง” ใบเล็ก

คนจำนวนมากนั้นพบว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่พอใจคนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้อง ซึ่งหลายครั้งอาจเกิดจากปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่สะสมความไม่พอใจจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องบานปลาย

หนังสือเล่มนี้ “วิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็ก” จะเปิดเผยความลับที่จะช่วยปลดปล่อยคุณออกจากปัญหาเรื่องคนอันน่าปวดหัวทั้งปวง

วิธีพาตัวเองออกจากล่องใบเล็กนี้ เขียนโดย The Arbinger Institute บริษัทที่ปรึกษาที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนจากการให้ความสำคัญกับตัวเองมาเป็นผลงาน ซึ่งได้พัฒนาโปรแกรมการเป็นที่ปรึกษาและวิธีการต่าง ๆ ขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจากการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ถึง 45 ปี

หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 20 ภาษาและถูกจัดเป็นหนังสือขายดีทั่วโลก มียอดขายมากกว่า 1,200,000 เล่ม

เนื้อหาภายในหนังสือเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการสนทนาของพนักงานในบริษัทแซกกรัม ที่มีวัฒนธรรมองค์กรคือ การสอนเรื่อง “กล่อง” ให้กับทุกคนในบริษัท

กล่องเล็ก ๆ หนึ่งใบ เป็นสิ่งที่ทุกคนมี โดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราเข้าไปอยู่ในกล่องตั้งแต่เมื่อไร และเมื่อเราก้าวเข้าไปอยู่ในกล่องความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการคิดเข้าข้างตัวเอง และโทษผู้อื่น การไม่ยอมรับความจริง และไม่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกันเรากลับรู้สึกว่าเราถูกปัญหารุมเร้า ด้วยการมีเพื่อนร่วมงานที่นิสัยไม่ดี มีเจ้านายไม่ยุติธรรม มีพ่อแม่ชอบบงการ มีลูกที่ไม่เอาไหน ฯลฯ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้างตัวเรา และทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ความไม่พอใจต่าง ๆ ขึ้น

หนังสือเล่มนี้จะบอกให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว ปัญหาเหล่านี้ต่างมีต้นเหตุมาจาก “กล่อง” เล็ก ๆ ใบนี้ ที่เราเข้าไปอยู่โดยไม่รู้ตัว

ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือ การพาตัวเองออกจาก “กล่อง” นั่นเอง

หนังสือเล่มนี้จะบอกให้รู้ว่าตอนไหนเรากำลังอยู่ในกล่อง และจะสามารถออกจากกล่องนั้นได้อย่างไร ซึ่งเมื่อเรารู้จักกล่อง และไม่ยอมอยู่ในกล่อง เราก็จะมองเห็นปัญหาและสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง แต่ยังไงก็ตามการที่เราออกจากกล่องแล้ว ก็ใช่ว่าอีกฝ่ายจะออกจากกล่องแล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องอาศัยความอดทนและความเข้าใจเป็นตัวช่วย

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านสนุก ๆ และวิธีการก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพียงแต่คงต้องมีสติรู้ตัวให้มากว่าตอนนี้เราอยู่ในกล่องหรือเปล่า เพราะหากเราไม่มีสติเพียงพอ อารมณ์ย่อมพาไปเช่นเคย

แสดงความคิดเห็น