CEO Innovation Forum 2016

สวทช. จับมือ สวทน. และภาคเอกชน เปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม ในงาน “CEO Innovation Forum 2016” เพิ่มขีดความสามารถสูงสุดให้ผู้ประกอบการไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) การกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน เปิดงาน “CEO Innovation Forum 2016” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นประธานในงาน และร่วมเสวนากับ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคุณกานต์ ตระกูลฮุน หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานร่วมประชารัฐ ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ

การจัดเสวนาพิเศษขึ้นในหัวข้อ “การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” ภายในงานยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง CEO ของบริษัทใหญ่ กับ CEO บริษัท Startup ชื่อดังของเมืองไทยด้วย

สำหรับโครงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่าย ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 300% หรือ 3 เท่านั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์จากเดิมให้นำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนได้ 200% ล่าสุดเพิ่มให้เป็น 300% ถือเป็นมาตรการสำคัญในการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ ประกอบการไทย

คณะผู้จัดงานคาดหวังกันว่า จะจูงใจให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาจนทำให้งบฯ ด้านนี้ขยับเป็น 1% ของจีดีพี จากช่วง 2-3 ปีก่อนหน้าที่ประเทศไทยมีสถิติการลงทุน R&D เพียง 0.2% ของจีดีพีเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น